You are here

Dětská mozková obrna, spastické stavy

Cíl aplikace: 

Magnetické pole u těchto stavů navozuje normotonii. Nejlépe je začít okamžitě po zjištění stavu, velmi často již u kojenců. Kladné výsledky magnetoterapie byly prezentovány v televizi již v roce 1987 a v Československé pediatrii.

Jde o poruchy centrální regulace hybnosti a vývoje hybnosti vzniklé z poškození nezralého mozku v rané vývojové době, tedy před porodem, během porodu a brzy po něm. Rozeznáváme formy spastické a nespastické.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Diagnóza č. 24 - mozková dysfunkce.
Doporučený počet denních expozic: 
2 až 3
Způsob aplikace: 

Doporučujeme aplikovat dlouhodobě (celoživotně) a opakovaně denně na celou páteř a hlavu pro podporu obnovy funkce a reparaci a na všechny partie těla kde jsou svalové kontraktury k dosažení myorelaxačního efektu. NP magnetoterapii využít jako součást komplexní rehabilitační péče.

Celkový orientační minimální počet expozic: 
dlouhodobě a opakovaně
Aplikační body: