You are here

Roztroušená sklerosa mozkomíšní

Cíl aplikace: 

Magnetické pole zmírňuje některé potíže. Cílená expozice CNS a míchy magnetickým polem vyvolá pozitivní změny dějů na buněčných membránách a také zvýšenou sekreci hormonu melatoninu. Dochází ke zlepšení stavu pacientů a to hlavně u těch, kteří trpí tzn. dysarthrií, tzn. špatným a obtížným vyjadřováním, zdlouhavým vzpomínáním na dotaz a zadrhováním při mluvení. Upravují se biorytmy a spánek, umožňuje se mozku lépe regenerovat. NPMP je vhodnou fyziatrickou metodou doplňující celkovou péči o pacienta s RS a je aplikovatelná po celou dobu onemocnění souběžně s ostatní léčbou.

RS (roztroušená skleróza) je zánětlivě degenerativní onemocnění CNS, při kterém dochází k demyelinizačním procesům v CNS a klinické formy onemocnění se člení podle převahy části CNS, která je nejvíce postižená. U této choroby je nejvíce postižen mozek, ale i mícha, tzn. celý centrální nervový systém. Léčba je pouze symptomatická.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Diagnózu č. 24 - mozková dysfunkce po jednom týdnu střídat s diagnózou č. 28 - regenerace.
Doporučený počet denních expozic: 
2
Způsob aplikace: 

Aplikaci NPMP provádíme aplikátory střídavě na celou páteř a na oblast hlavy. Toto provádíme několikrát denně.

Odpovědi lékaře - specialisty na magnetoterapii: 
Celkový orientační minimální počet expozic: 
dlouhodobě a opakovaně
Aplikační body: