You are here

Proč magnetoterapie

Pulzní magnetoterapie má své stabilní místo v léčebném vybavení zdravotnických pracovišť, zejména rehabilitací, lázeňských zařízení, kvalifikovaných praktických lékařů i specialistů, ale také dětských léčeben a domovů pro seniory.

Často je využívána ve sportovním lékařství a v dalších oborech zabývajících se prevencí, léčbou a rehabilitací zejména problémů pohybového aparátu a potížemi, jež pulzní magnetoterapie díky svým léčebným efektům pozitivně ovlivňuje. Používá se nejčastěji jako součást komplexní terapie.

V mnoha případech je využívána i jako způsob prevence či rehabilitace v privátním prostředí, kde lze aplikace dostatečně často a dlouho opakovat.

3D magnetoterapia Biomag®

Nejrychleji dosáhneme léčebného efektu, když použijeme správně zvolené aplikace magnetoterapie jako metodu první volby. Nejčastěji ale magnetoterapie pomáhá ulevit od bolesti při dlouhodobě neléčených nebo zanedbaných ortopedických a podobných potížích.

Působením pulzního magnetického pole s přesně specifikovanými parametry jsou v exponované tkáni indukovány slabé elektrické proudy.

Magnetické pole působí na tkáň rovnoměrně, nejvyšší úrovně dosahuje v kontaktu aplikátoru s tělem, s narůstající vzdáleností intenzita pole klesá. Aplikaci lze provádět i přes oděv, obvazy a sádru.

V tkáních dochází ke zvýšení membránového potenciálu buněk, což vede k jejich aktivaci. Povrchové potenciály buněk při různých onemocněních oproti normálním hodnotám klesají.

Pro buněčnou membránu normální buňky je udáván elektrický potenciál 90 mV. Elektrický potenciál buněčné membrány postižené buňky je přibližně 30 mV. Vlivem léčebného pulzního magnetického pole se vnitrobuněčné potenciály srovnávají, elektrický potenciál buněčné membrány stimulované buňky je 120 mV, tím se vytváří podmínky pro regeneraci tkání a fyziologických funkcí.

Při léčebných aplikacích pulzního magnetického pole není možné lokální poškození elektrickým proudem, jako je tomu u přímých kontaktních elektroléčebných metod.

Biologické změny ve tkáních vznikající působením nízkofrekvenčního pulzního magnetického pole je možno kladně využít u celé řady zdravotních potíží.

 

Využití magnetoterapie Biomag® - v domácím prostředí a ve zdravotníckém zařízení