You are here

Kontraindikace

Každá metoda, jak diagnostická, tak léčebná, má své kontraindikace. V našem případě tedy uvádíme, kdy se nesmí magnetoterapie (NPMP)* aplikovat.

 

Absolutní kontraindikace

  

V těhotenství – pro vyloučení rizika ovlivnění vývoje plodu.

U pacientů s kardiostimulátorem – může dojít k poruše přístroje s fatálními následky. Nedoporučujeme aplikaci ani na vzdálené části těla, protože není jistota, že se pacient při pohybu (např. předklonění) nepřiblíží kardiostimulátorem k aplikátoru.

Při krvácení jakéhokoliv původu – z trávicího traktu, z konečníku, vykašlávání krve, menses apod., neboť NPMP zintenzivňuje prokrvení tkáně a krvácení by bylo podporováno.

U nejasních bolestí na prsou, kdy není možno vyloučit infarkt myokardu – NPMP by mohlo mít za následek ovlivnění srdečního rytmu až srdeční zástavu.

 

Relativní kontraindikace

 

Z preventivních důvodů neaplikujte NPMP u osob, které byly v minulosti léčeny pro nádorové onemocnění (i když zahraniční literatura uvádí pozitivní účinky pulzních magnetických polí na metastázy kostí aj.).**

Dále NPMP neaplikujte preventivně u epilepsie nebo jiných záchvatových stavů, protože nelze vyloučit zvýšenou pohotovost k záchvatu při aplikaci NPMP. Přesto u řady poúrazových epilepsií, kde NPMP pomáhá hojení poškozené mozkové tkáně a působí protiotokově, může být významným léčebným přínosem.

Doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost pacientům s vysokým krevním tlakem, zvláště když se aplikátor přikládá na oblast zad či krční páteře. Magnetické pole ve většině případů vyvolává přechodné snížení krevního tlaku, a proto doporučujeme po ukončení aplikace ještě 10–15 minut klid na lůžku nebo vsedě. Náhlé postavení může vést k závrati až ortostatickému kolapsu.

 

 

* NPMP - Nízkofrekvenční pulzní magnetické pole
 
** V roce 1998 věnoval časopis Discover celé číslo Dr. Bjornu Nordenstromovi, primáři radiologie na Karolinska Institute ve Stockholmu a prezidentu Nobelova výboru pro udílení cen za fyziologii a lékařství, který s pomocí magnetoterapie soustavně léčí pacienty s pokročilou rakovinou plic nebo mozku v denních třicetiminutových sezeních, která jsou bezbolestná, nenákladná a nevyžadují hospitalizaci. Podobně prof. Eugenio Watson Salazar, primář univerzitní kliniky v brazilském Sao Paulu, léčí magnetoterapií zhoubné nádory mozku, plic, trávicího ústrojí a endokrinních žláz v pokročilém stadiu onemocnění s vysokou úspěšností.