You are here

Léčebné účinky magnetoterapie

Biologické změny ve tkáních vznikající působením nízkofrekvenčního pulzního magnetického pole je možné kladně využít u celé řady zdravotních potíží.

Účinky je možné shrnout do šesti základních léčebných skupin:

 
1. Analgetický účinek (protibolestivý)
2. Myorelaxační účinek (uvolňující spasmy a křeče)
3. Protiedémový účinek (protiotokový)
4. Vasodilatační účinek (rozšiřující krevní řečiště)
5. Detoxikační účinek (odbourávání škodlivin a urychlení látkové výměny)
6. Hojivý, regenerační, protizánětlivý a protirevmatický účinek

  

1. Analgetický účinek (protibolestivý)

NPMP díky indukci podmiňuje vznik proudu v nervových vláknech, který blokuje průchod bolestivých počitků z místa bolesti přes míchu do mozkových center. Zvýšenou tvorbou endorfi nů, potlačením zánětu a otoku dochází k ústupu bolesti. Zvýšené vyplavování endorfi nů a regulace přesunu kalciových iontů přes buněčnou membránu se taktéž podílí na vasodilataci, analgetickém efektu a zklidnění.

Po aplikaci NPMP byla prokázána zvýšená aktivita laktátdehydrogenázy v exponovaném svalstvu (podmiňuje odbourávání kyseliny mléčné, která dráždí nervové receptory a způsobuje bolest). Zvlášť příznivé působení proti bolesti prokázaly přístroje Biomag® u bolestivých radikulárních (kořenových) a pseudoradikulárních syndromů (ischias, útlaky nervů z různých příčin).

Protibolestivý efekt je základním účinkem, pro který je magnetoterapie u většiny osob používána. Široce se využívá u celé řady degenerativních onemocnění pohybového aparátu, při poúrazových a pooperačních stavech.

 

2. Myorelaxační účinek (uvolňující křeče/ spasmy)

Uvolněním kosterního svalstva působením NPMP (zlepšenou perfuzí, zvýšenou aktivitou laktát-dehydrogenázy) se urychluje odplavování kyselých metabolitů způsobujících bolestivé dráždění ve svalech a v místech chronického zánětu. Tím se tlumí bolesti a povolují bolestivé svalové spasmy.

Bylo prokázáno výrazné zpomalení nervového vedení na dolních končetinách u sportovců – tento děj se rovněž podílí na myorelaxaci (uvolnění svalů). Myorelaxační účinek přístrojů řady Biomag® na zádové svalstvo (paravertebrální příčně pruhované svalstvo obepínající páteř) zmírňuje řadu potíží, např. ztuhlou krční páteř, bolesti hlavy, závratě, nedoslýchavost, omezenou pohyblivost, bolesti vystřelující do končetin apod.

Myorelaxační účinek na hladkou svalovinu uleví od bolesti při kolikách. Relaxace kosterního svalstva je nezbytnou podmínkou při léčbě všech bolestivých stavů pohybového aparátu.

 

3. Protiedémový účinek (protiotokový)

Zrychlení látkové výměny po aplikaci NPMP umožní rychlejší vstřebávání otoků a v dané oblasti dochází zároveň k výraznému protizánětlivému a protibolestivému působení. Aplikátory přístroje Biomag® umístíme na postiženou oblast. Po opakovaných 30 až 45minutových stimulacích 3x denně lze dosáhnout výrazného ústupu otoků a bolesti.

Protiotokový a protizánětlivý efekt je dobře využitelný u katarů horních cest dýchacích, při zánětech dutin, zánětech dásní, u alergických rým apod.

 

4. Vasodilatační účinek (rozšiřující krevní řečiště)

NPMP ovlivňuje polarizaci červených krvinek, vytváří v nich kladný náboj. Působí proti tzv. penízkovatění erytrocytů, ovlivňuje jejich opětovné rozptýlení, a tím zvětšuje plochu schopnou vázat kyslík. Krev, která prošla vytvořeným magnetickým polem, vykazuje větší schopnost vázat kyslík (lépe se okysličuje). Polarizace krvinek ovlivňuje svalový tonus cév, tepen a vlásečnic – dojde k jejich rozšíření (vasodilataci), a tím k dokonalému zásobení tkání okysličenou krví a živinami a k rychlejšímu odvodu toxických látek mimo buňky.

Významně se zvyšuje parciální tlak kyslíku. NPMP pozitivně ovlivňuje plasticitu krvinek. Pružnější krvinky se lépe přizpůsobují „překážkám“ v cévním řečišti. Vlivem NPMP se zároveň snižuje riziko tvorby krevních sraženin (trombů). Při působení NPMP dochází k aktivaci parasympatiku a k efluxu iontů Ca2+, což vede k povolení svaloviny cév (zejména prekapilárních svěračů) a k následné vasodilataci. To vše má vliv na harmonizaci srdeční činnosti, oběhu a krevního tlaku.

Magneoterapie se osvědčila u lehkých forem ischemické choroby srdeční a ischemické choroby dolních i horních končetin, u nehojících se bércových vředů a všech poruch prokrvení. Nedochází k rekanalizaci již uzavřených cév, ale značně se rozšiřuje kolaterální řečiště v kůži a ve svalové tkáni.

Vasodilatační účinek je žádoucí u všech postižení cévního systému, kde je ztížen průtok okysličené krve, tj. u ischemických potíží končetin, srdce, mozku.

Tedy všude, kde zvýšené zásobení kyslíkem pomáhá hojit a zlepšovat funkci tkání a orgánů a zároveň působí protizánětlivě.

 

5. Detoxikační účinek (odbourávání škodlivin a urychlení látkové výměny)

Detoxikační efekt představuje ovlivnění intenzity látkové výměny. NPMP prostupuje rovnoměrně exponovanou tkání, tzn. každou buňkou, a indukuje zde slabé elektrické proudy. Dochází tak ke změnám povrchových potenciálů buněk, ke změnám propustnosti buněčných membrán, ke zvýšení prokrvení, okysličení, zásobení živinami a lepšímu odvádění metabolických zplodin z exponovaných tkání, což je základní předpoklad každého ozdravného procesu.

Intenzivnější látková výměna, odsun a detoxikace zplodin jsou začátkem všech hojivých a regeneračních pochodů. Např. expozice oblasti jater přístrojem Biomag® stimuluje jaterní činnost a urychluje a zefektivňuje detoxikační pochody v celém organismu.

Lokálních efektů dosáhneme přiložením aplikátoru na problémovou oblast – sval, kloub,páteř apod. Použitím malého aplikátoru dosáhneme zásluhou vyšší indukce silnějšího lokálního účinku, při použití aplikátoru s větší aplikační plochou dosáhneme i přes nižší indukci celotělově většího pozitivního metabolického účinku.

Tento účinek se pozitivně projeví u celé řady onemocnění a stavů. Např. u metabolických nemocí jako diabetes a dna, u regenerace tkání po prodělaných infekcích – zánět jater, mononukleóza, toxické poškození tkání, ale také u ekzému a jiných alergií.

 

6. Hojivý, regenerační, protizánětlivý a protirevmatický účinek

Vysvětluje se nespecifickým podrážděním cytoplazmatické membrány, kde dochází k aktivaci metabolického řetězce. Účinek je prokázán pro kosti i pro měkké tkáně.

Klíčovým bodem je změna poměru cAMP a cGMP a dále zvýšená aktivace osteoklastů v případě hojení kostí. NPMP výrazně urychluje hojení, aktivuje tvorbu nové tkáně (rychlá stavba kostní tkáně a zavápnění) a vede ke zvýšení citlivosti na parathormon.

NPMP je proto využíváno k urychlení hojení zlomenin, hojení pseudoartróz (pakloubů), ke zpevnění uvolněných a bolestivých endoprotéz. Pod vlivem NPMP stoupá hladina proteoglykanů v chrupavce až o 22 %, což umožňuje hojení a regeneraci chrupavky, která je jinak ovlivnitelná pouze těžko a v omezené míře. Zrychlení hojení bylo prokázáno nejen u kostí, ale rovněž u měkkých tkání.

Přístroje řady Biomag® pozitivně ovlivňují jak záněty sterilní (revmatická onemocnění), tak záněty mikrobiální a jejich hojení. Indukují zvýšenou fagocytární aktivitu, včetně produkce superoxidu, který potlačuje mikro biální flóru, ale může být zároveň zdrojem přechodného zhoršení stavu revmatiků v průběhu prvních aplikací. Následná aktivace superoxiddismutázy vede ke zklidnění a nástupu hojivých změn.

Tyto účinky jsou souhrnem dalších dílčích efektů a podporují přirozenou schopnost organismu hojit a regenerovat.