You are here

Magnetizace vody

Z fyzikálního a chemického hlediska je voda mezi všemi známými sloučeninami unikátní. Vykazuje na rozdíl od jiných sloučenin anomálie ve všech svých fyzikálně- chemických vlastnostech bez výjimky. Voda je sloučenina dvou atomů vodíku a jednoho atomu kyslíku. Vodík i kyslík mají tři izotopy. Z toho plyne, že voda je vlastně různorodou směsí látek. Kdyby se voda chovala analogicky jako sloučeniny podobného složení, nemohl by na zemi existovat život v té podobě, jak jej známe dnes. Voda může tvořit devět různých trojrozměrných uskupení.  

Magnetické pole bezprostředně ovlivňuje a určuje podobu uskupení. Byla prokázaná jiná absorpce UV paprsku ve vodě magnetizované a nemagnetizované - magnetismus snížil množství rozpuštěného kyslíku, který je faktorem absorpce UV paprsků. Magnetizace dává vodě zcela zvláštní a biologicky významné vlastnosti. Voda se stává měkčí (snižuje se povrchové a vnitřní napětí) a mění se i její chuťové vlastnosti.

Voda magnetizovaná biojižním (kladným) pólem má jemnější a nasládlejší chuť než voda nemagnetizovaná, naopak magnetizace bioseverním (záporným) pólem dává vodě mírně nakyslou a natrpklou chuť. Čím déle je voda vystaven působení magnetu, tím více se její chuťové změny projeví (voda po 24 hodinách magnetizace bioseverním pólem je již trpká a nedobrá). Většinou se doporučuje doba expozice 15 minut až 4 hodiny.

Magnetizaci tekutin urychlí a efekty prodlouží, pokud se tekutina uvede do varu a nechá se v magnetickém poli vychladnout. Tento postup je nejvhodnější při přípravě čajů, zejména z bylin. Magnetizovat lze i jídlo, a hlavně ovoce a zeleninu s vysokým obsahem vody.

Magnetizovanou vodu k léčebným účelům lidé využívají již po tisíciletí. Avšak teprve v současné době se objevují první seriozní a vědecky podložené informace.

Většinou se léčebně používá voda magnetizovaná bioseverním pólem. Experimenty prokázaly větší odolnost organismu proti infekci, regulační účinky na trávicí trakt, protiaterosklerotické efekty, zklidňující účinky na nervový systém. Byly provedeny i první experimenty na zvířatech, při nichž se sledovaly možné protinádorové účinky.

Vliv magnetického pole na minerály a ionty rozpuštěné ve vodě je znám a technicky se využívá pro úpravu vody již léta. Magnetizovaná voda nevyvolává korozi, nezpůsobuje usazování a zanášení potrubí. Magnetizací benzínu a leteckého a raketového paliva je možno dosáhnout jejich úspory.

Přístroje řady Biomag® umožňují díky speciálnímu programu Magnetizace vody velmi jednoduše přípravu magnetizované vody v domácnosti - např. vložením lahve s vodou do solenoidu. Tato voda má velmi dobré detoxikační účinky a celkově napomáhá k udržení a zlepšení kvality látkové výměny. Proto ji lze doporučit každému, kdo má možnost si pomocí magnetoterapie tuto vodu připravovat. Tím se rozšiřuje možnost využití přístroje i v oblasti, která zatím nebyla šířeji prozkoumána.