You are here

P11-Dětská epilepsie

Česky

Případ č.11
Dětská epilepsie

Klientka je lékařka a má dítě, které má epilepsii, která vznikla na základě migrény. Ptá se, jestli může používat magnetoterapii přímo na léčení takovéto epilepsie? Dítě jiné problémy nemá.


Odpověď lékaře:

V tomto konkrétním případě je pouze na osobním rozhodnutí matky - lékařky, zdaa jak zhodnotí vyvolávající příčinu epilepsie a jak posoudí riziko vyprovokování záchvatu. Obecně lze předpokládat, že může nastat přechodné podráždění mozkových tkání apostupné změny ve smyslu cévní dilatace, většího krevního průtoku, zvýšený přísun výživových látek, kyslíku a odsun metabolitů, protiedémový efekt. Po případném rozhodnutí matky aplikovat magnetoterapii doporučuji krátkodobé aplikace - do 10-ti minut a zpočátku (první 2 týdny 1x denně), pak postupně zvyšovat počet aplikací a teprve později prodlužovat čas. Např. u lehkých mozkových dysfunkcí se magnetoterapie výborně osvědčila. Dle MUDr. Chvojky (citováno ze slovenského časopisu EuroRehab 1/2001 str. 22) - za léta nedošlo po pulzní magnetoterapii k vyvolání záchvatu, pokud byl pacient léčen antiepileptiky.

Typy dopisů: