You are here

P12-Dětská obrna

Česky

Případ č.12
Dítě 4 roky, postižen pohyb. aparát, používá se Vojtova metoda.

 

Odpověď lékaře:

Magnetické pole u těchto stavů navozuje normotonii. Nezbytně nutné je začít okamžitě po zjištění stavu, velmi často již u kojenců. Překvapující výsledky popsal MUDr. Chvojka např. u choroby tzv. Werdnig-Hoffmanovy, což je atrofie (nevyvinutí) nervových jader v předních rozích míšních. Zde docházelo ke značné svalové slabosti, neboť nervové impulsy, které u zdravého jedince směřují z mozku míchou přes tato jádra do každého svalu těmito nevyvinutými jadérky neprošly a sval nemohl být tonizován. Tato choroba se manifestuje klinicky většinou koncem prvního roku života, neboť do té doby byla jadérka v míše funkční, ale dále nerostla jako jedinec, proto se choroba projevila až koncem jednoho roku. Kladné výsledky magnetoterapie byly prezentovány jak v televizi již v r. 1987, tak v Čes. pediatrii. Doporučuji aplikovat dlouhodobě a opakovaně na celou páteř a hlavu a všechny partie těla kde jsou svalové kontraktury.

Dětská mozková obrna - je porucha hybnosti a vývoje hybnosti na základě poškození mozku v době před porodem, při porodu nebo do jednoho roku dítěte. Rozeznáváme formy spastické a nespastické. Je možné v některých případech pozorovat i poruchy mentální, nervové záchvaty, smyslové vady, poruchy komunikační, čití aj. Tyto poruchy se mohou navzájem mísit, avšak většinou je jedna zvýrazněná. Do dětské mozkové obrny se zahrnují převážně případy, u kterých je v popředí porucha hybnosti. Dětskou mozkovou obrnu nesmíme zaměňovat s dětskou obrnou - poliomyelitidou.

Dětská mozková obrna se projevuje v různých formách a poruchy se můžou projevit postupně v průběhu druhého až třetího roku života. Toto je ovlivněno vývinem mozku a jeho funkcí. I po třetím roku života dítěte se mohou jednotlivé formy nemoci měnit ve svých příznacích, nebo přecházet jedna v druhou.

Typy dopisů: