You are here

P22-Z lékařské zprávy… vzhledem k arytmiím, hypertensi nedoporučuji magnetoterapii

Česky

Případ č.22

Z lékařské zprávy … vzhledem k arytmiím, hypertensi a astmatu považuji použití magnetoterapie za nevhodné.

Odpověď lékaře:

Pulzní magnetoterapii neaplikujeme nikdy u pacientů s kardiostimulátorem z důvodů možného narušení funkce kardiostimulátoru a fatálních důsledků z toho vyplývajících. U srdečních arytmií léčených medikamentózně a u hypertense je pulzní magnetoterapie přístrojem BIOMAG vhodnou a indikovanou fyziatrickou metodou, kde se pozitivně uplatňuje hlavně efekt vasodilatační a zlepšení cirkulačních parametrů krve, včetně protitrombotického efektu. U astmatu se k tomu přidává velmi pozitivně efekt spasmolytický a obecně imunostimulační. Z těchto důvodů (v případě, že nemá pacient implantován kardiostimulátor) doporučuji použití pulzní magnetoterapie přístrojem BIOMAG, který splňuje požadavky na biotropní parametry generovaného magnetického pole. Viz dotaz č. 2.

Typy dopisů: