You are here

P41-Roztroušená skleróza mozkomíšní

Česky

Případ č.41
Klientka má neléčenou RSM (léky přestala užívat před časem). Prosím o posouzení vhodnosti aplikace pulzní magnetoterapií.

 

Odpověď lékaře:

 

Možnosti použití magnetoterapie na roztroušenou sklerózu mozkomíšní: -samostatnou kapitolou onemocnění CNS (centrálního nervového systému), je roztroušená mozkomíšní skleróza. Patří do léčebné péče neurologovi, ale na jejím léčení se podílí ještě jiní odborníci.

RS (roztroušená skleróza) je zánětlivě degenerativní onemocnění CNS, při kterém dochází k demyelinizačním procesům v CNS a klinické formy onemocnění se člení podle převahy části CNS, která je nejvíce postižená.

Roztroušená skleróza mozkomíšní:

U této choroby je postižen nejen mozek, ale i mícha, tzn. celý centrální nervový systém. Je to choroba poměrně častá, vyskytující se v každém věku (nejčastěji mezi 20-40. rokem) a tím je zrádnější, protože její projevy mohou být z počátku tak nenápadné, že si jich pacient ani nepovšimne, spíše je pozoruje jeho okolí.

Choroba může probíhat několika způsoby - buď v podobě nárazů, tzn. údobí, kdy dojde k zhoršení choroby, a po různě dlouhém období se stav upraví a nastane různě dlouhé údobí, kterému říkáme remise (klidové údobí - měsíce až léta). Avšak při každém zhoršení, při každém nárazu choroby zůstanou malé, někdy sotva postihnutelné neurologické zbytky. Je-li průběh takový, že se choroba trvale pomalu zhoršuje, je předpověď velmi špatná. Jen velmi vzácně je průběh bleskový se všemi následky a brzkým úmrtím, nebo alespoň celkovým rychlým ochrnutím. Může ale také dojít k vyhasnutí chorobného procesu s trvalým efektem.

Příznaky jsou zpočátku nenápadné, klopýtání, únava po chůzi, inkontinence moče (neudrží delší dobu moč), obtížné drobné práce prsty, narůstající únava, poruchy ve smyslu neostrosti zraku, či pomalé akomodace (přizpůsobení pohledu na dálku a v krátké době opět na blízko) s nemožností rychlého zaostření, závratě, třesy a další široká škála příznaků až po obrny a další těžká postižení centrálního i periferního nervstva.

Léčba je pouze symptomatická. Pacient vyžaduje klid, podává se protizánětlivá, analgetická léčba, předchází se infekčním onemocněním, velké psychické a fyzické zátěži, které zhoršují průběh RS.

Naši snahou musí být pomocí nízkofrekvenčního pulzního magnetického pole zbavit pacienta některých obtíží, což pacienti kvitují s velkým povděkem. Aplikací nízkofrekvenčního pulzního magnetického pole provádíme aplikátorem střídavě na celou páteř a na oblast hlavy. Toto provádíme několikrát denně, většinou 4-5x. Jelikož jde rovněž o zánětlivé onemocnění, jak jsme se zmínili výše, předpokládáme efekt magnetického pole stejný, jako u jiného zánětu v indikovaných případech. Rozhodně si nesmíme dělat iluze o tom, že jsme chorobu snad vyléčili, že jsme objevili zázračnou metodu, avšak tito pacienti jsou nesmírně vděční i za každé zlepšení a udržení jejich zdravotního stavu. Jelikož ve všech případech kromě mozku je též postižen i mozeček, který je uložen v zadní části dutiny lební, trpí tito pacienti často nejistou chůzí, protože v této oblasti je uloženo centrum pro udržení rovnováhy. Při aplikaci magnetického pole na mozeček a mozek se předpokládá důležitá role přenosu vápníkových iontů z nitra buňky do zevního prostoru (opačný tok iontů by měl pro pacienta negativní následky). Přístroj BIOMAG Laguna vyzařuje přesně požadovanou frekvenci pulzů a intenzitu magnetického pole, která působí kladným způsobem a tím značně zlepšuje kvalitu života postiženého člověka. Cílené podráždění mozku magnetickým polem vyvolá také zvýšenou sekreci zvláštního hormonu, který se nazývá melatonin. Tento značně zlepšuje stav pacienta a to hlavně u těch, kteří trpí tzv. dysarthrií, tzn. špatným a obtížným vyjadřováním, zdlouhavým vzpomínáním na dotaz a zadrháváním při mluvení, upravuje biorytmy člověka, spánek, umožňuje mozku regenerovat.

Pulzní magnetoterapie pomocí přístroje BIOMAG Laguna je z výše uvedených důvodů vhodnou fyziatrickou metodou doplňující celkovou zdravotní péči o pacienta s RS a je aplikovatelná po celou dobu onemocnění souběžně s ostatní léčbou. Vhodné doplnit o trvalý příjem lecitinu (nejlépe v přípravku Novolecithin 5 až 10 gramů denně).

Typy dopisů: