Nový čas

You are here

Liečebné účinky magnetoterapie

Biologické zmeny v tkanivách vznikajúce pôsobením nízkofrekvenčního pulzného magnetického poľa je možné kladne využiť pri mnohých zdravotných ťažkostiach.

Účinky je možné zhrnúť do šiestich základných liečebných skupín:

 
1. Analgetický účinok (protibolestivý)
2. Myorelaxačný účinok (uvoľňujúci spazmy a kŕče)
3. Protiedémový účinok (protiopuchový)
4. Vazodilatačný účinok (rozširujúci krvné riečisko)
5. Detoxikačný účinok (odbúravanie škodlivín a urýchlenie látkovej výmeny)
6. Hojivý, regeneračný, protizápalový a protireumatický účinok

  

1. Analgetický účinok (protibolestivý)

NPMP vďaka indukcii podmieňuje vznik prúdu v nervových vláknach, ktorý blokuje priechod bolestivých pocitov z miesta bolesti cez miechu do mozgových centier. Zvýšenou tvorbou endorfínov, potlačením zápalu a opuchu dochádza k ústupu bolesti. Zvýšené vyplavovanie endorfínova regulácia presunu kalciových iontov cez bunečnú membránu sa taktiež podieľa na vazodilatácii, analgetickom efekte a upokojení.

Po aplikácii NPMP bola preukázaná zvýšená aktivita laktátdehydrogenázy v exponovanom svalstve (podmieňuje odbúravanie kyseliny mliečnej, ktorá dráždi nervové receptory a spôsobuje bolesť). Osobitne priaznivé pôsobenie proti bolesti preukázali prístroje Biomag® pri bolestivých radikulárnych (koreňových) a pseudoradikulárnych syndrómoch (ischias, útlak nervov z rôznych príčin).

Protibolestivý efekt je základným účinkom, pre ktorý je magnetoterapia u väčšiny osôb používaná. Široko sa využíva pri mnohých degeneratívnych ochoreniach pohybového aparátu, pri poúrazových a pooperačných stavoch.

 

2. Myorelaxačný účinok (uvoľňujúci kŕče/spazmy)

Uvoľnením kostrového svalstva pôsobením NPMP (zlepšenou perfúziou, zvýšenou aktivitou laktát-dehydrogenázy) sa urýchľuje odplavovanie kyslých metabolitov spôsobujúcich bolestivé dráždenie v svaloch a v miestach chronického zápalu. Tým sa tlmia bolesti a povoľujú bolestivé svalové spazmy.

Preukázalo sa výrazné spomalenie nervového vedenia v dolných břichokončatinách u športovcov – tento dej sa taktiež podieľa na myorelaxácii (uvoľnení svalov). Myorelaxačný účinok prístrojov radu Biomag® na chrbtové svalstvo (paravertebrálne priečne pruhované svalstvo obopínajúce chrbticu) zmierňuje rad ťažkostí, napr. stuhnutú krčnú chrbticu, bolesti hlavy, závrate, nedoslýchavosť, obmedzenú pohyblivosť, bolesti vystreľujúce do končatín a pod.

Myorelaxačný účinok na hladkú svalovinu uľaví od bolesti pri kolikách. Relaxácia kostrového svalstva je nevyhnutnou podmienkou pri liečbe všetkých bolestivých stavov pohybového aparátu.

 

3. Protiedémový účinok (protiopuchový)

Zrýchlenie látkovej výmeny po aplikácii NPMP umožní rýchlejšie vstrebávanie opuchov a v danej oblasti dochádza zároveň k výraznému protizápalovému a protibolestivému pôsobeniu. Aplikátory prístroja Biomag® umiestnime na postihnutú oblasť. Po opakovaných 30 až 45-minútových stimuláciách 3x denne možno dosiahnuť výrazný ústup opuchov a bolesti.

Protiopuchový a protizápalový efekt je dobre využiteľný pri kataroch horných dýchacích ciest, při zápaloch dutín, zápaloch ďasien, pri alergickej nádche a pod.

 

4. Vazodilatačný účinok (rozširujúci krvné riečisko)

NPMP ovplyvňuje polarizáciu červených krviniek, vytvára v nich kladný náboj. Pôsobí proti tzv. peniažkovateniu erytrocytov, ovplyvňuje ich opätovné rozptýlenie, a tým zväčšuje plochu schopnú viazať kyslík. Krv, ktorá prešla vytvoreným magnetickým poľom, vykazuje väčšiu schopnosť viazať kyslík (lepšie sa okysličuje). Polarizácia krviniek ovplyvňuje svalový tonus ciev, tepien a vlásočníc – dôjde k ich rozšíreniu (vazodilatácii), a tým k dokonalému zásobeniu tkanív okysličenou krvou a živinami a k rýchlejšiemu odvodu toxických látok mimo bunky.

Významne sa zvyšuje parciálny tlak kyslíka. NPMP pozitívne ovplyvňuje plasticitu krviniek. Pružnejšie krvinky sa lepšie prispôsobujú „prekážkam“ v cievnom riečisku. Vplyvom NPMP sa zároveň znižuje riziko tvorby krvných zrazenín (trombov). Pri pôsobení NPMP dochádza k aktivácii parasympatika a k efluxu iontov Ca2+, čo vedie k povoleniu svaloviny ciev (najmä prekapilárnych zvieračov) a k následnej vazodilatácii. To všetko má vplyv na harmonizáciu činnosti srdca, obehu a krvného tlaku.

Magnetoterapia sa osvedčila pri ľahkých formách ischemickej choroby srdca a ischemickej choroby dolných a horných končatín, pri nehojacich sa vredoch predkolenia a všetkých porúch prekrvenia. Nedochádza k rekanalizácii už uzavretých ciev, ale značne sa rozširuje kolaterálne riečisko v koži
a v svalovom tkanive.

Vazodilatačný účinok je žiaduci při všetkých postihnutiach cievneho systému, kde je sťažený prietok okysličenej krvi, t. j. pri ischemických problémoch končatín, srdca, mozgu. 

Teda všade, kde zvýšené zásobenie kyslíkom pomáha hojiť a zlepšovať funkciu tkanív a orgánov a zároveň pôsobí protizápalovo.

 

5. Detoxikačný efekt (odbúravanie škodlivín a urýchlenie látkovej výmeny)

Detoxikačný efekt predstavuje ovplyvnenie intenzity látkovej výmeny. NPMP prestupuje rovnomerne exponovaným tkanivom, t. j. každou bunkou, a indukuje tu slabé elektrické prúdy. Dochádza tak ku zmenám povrchových potenciálov buniek, k zmenám priepustnosti bunečných membrán, k zvýšeniu prekrvenia, okysličenia, zásobenia živinami a lepšiemu odvádzaniu metabolických splodín z exponovaných tkanív, čo je základný predpoklad každého ozdravného procesu.

Intenzívnejšia látková výmena, odsun a detoxikácia splodín sú začiatkom všetkých hojivých a regeneračných pochodov. Napr. expozícia oblasti pečene prístrojom Biomag® stimuluje činnosť pečene a urýchľuje a zefektívňuje detoxikačné pochody v celom organizme.

Lokálne efekty dosiahneme priložením aplikátora na problémovú oblasť – sval, kĺb, chrbticu a pod. Použitím malého aplikátora dosiahneme zásluhou vyššej indukcie silnejší lokálny účinok, pri použití aplikátora s väčšou aplikačnou plochou dosiahneme i napriek nižšej indukcii celotelovo väčší pozitívny metabolický účinok.

Tento účinok sa pozitívne prejaví v celom rade ochorení a stavov. Napr. pri metabolických chorobách ako diabetes a dna, pri regenerácii tkanív po prekonaných infekciách – zápal pečene, mononukleóza, toxické poškodenie tkanív, ale aj pri ekzéme a iných alergiách.

 

6. Hojivý, regeneračný, protizápalový a protireumatický účinok

Vysvetľuje sa nešpecifickým podráždením cytoplazmatickej membrány, kde dochádza k aktivácii metabolického reťazca. Účinok je preukázaný na kosti aj na mäkké tkanivá.

Klíčovým bodem je změna poměru cAMP a cGMP a dále zvýšená aktivace osteoklastů v případě hojení kostí. NPMP výrazně urychluje hojení, aktivuje tvorbu nové tkáně (rychlá stavba kostní tkáně a zavápnění) a vede ke zvýšení citlivosti na parathormon.

NPMP sa preto používa na urýchlenie hojenia zlomenín, hojenia pseudoartróz (pakĺbov), na spevnenie uvoľnených a bolestivých endoprotéz. Pod vplyvom NPMP stúpa hladina proteoglykánov v chrupavke až o 22 %, čo umožňuje hojenie a regeneráciu chrupavky, ktorá je inak ovplyvniteľná len ťažko a v obmedzenej miere. Zrýchlenie hojenia bolo preukázané nielen pri kostiach, ale rovnako aj při mäkkých tkanivách.

Prístroje radu Biomag® pozitívne ovplyvňujú zápaly sterilné (reumatické ochorenia), aj zápaly mikrobiálne a ich hojenie. Indukujú zvýšenú fagocytárnu aktivitu, vrátane produkcie superoxidu, ktorý potláča mikrobiálnu flóru, ale môže byť zároveň zdrojom prechodného zhoršenia stavu reumatikov v priebehu prvých aplikácií. Následná aktivácia superoxiddismutázy vedie k upokojeniu a nástupu hojivých zmien.

Tieto účinky sú súhrnom ďalších čiastkových efektov a podporujú prirodzenú schopnosť organizmu hojiť a regenerovať.