Nový čas

You are here

Referencie

Na týchto stránkach nájdete praktické skúsenosti našich klientov s pozitívnymi účinkami pulznej magnetoterapie Biomag®. 

Prečítajte si referencie klientov.

Rovnako ako možno dnes Vy, aj oni mali pred časom určité zdravotné ťažkosti, ktoré mali menší či väčší vplyv na ich život a jeho kvalitu. Niektorí z nich potrebovali len nástroj na rehabilitáciu po náročných športových či pracovných výkonoch, u niektorých z nich hrozilo vážne poškodenie zdravia a niektorí začali používať pulznú magnetoterapiu Biomag® ako prevenciu pred zdravotnými ťažkosťami, a aktívne im tak predchádzajú.

Vyhľadajte si lekárov, ktorí používajú vo svojej praxi

magnetoterapiu Biomag®.

Veríme, že aj Vy sa rozhodnete pre aktívny prístup k ochrane svojho zdravia a pulzná magnetoterapia Biomag® Vám bude pomocníkom pri zlepšovaní alebo udržovaní si kvality Vášho života a Vášho pevného zdravia. 

Nájdite si podľa kraja zdravotnícke zariadenia, ktoré používajú

magnetoterapiu Biomag®.

Či už uvažujete o objednaní aplikáciíí magnetoterapiou Biomag® na domáce použitie alebo ste lekár a zaujíma Vás, ktoré zdravotnícke zariadenia používajú magnetoterapiu Biomag®, tu sa dozviete ich praktické skúsenosti.