Nový čas

You are here

P10-Epilepsia u dospelého

Slovenčina

Prípad č.10
Epilepsia

Muž 73 rokov, celý život nemal žiadne problémy, posledných 5 rokov trpí na epilepsiu (záchvat má cca 3x do roka).


Odpoveď ľékara:

Epilepsia je zaradená do relatívnych kontraindikácií magnetoterapie, tzn. neaplikovať na oblasť hlavy a krčnej chrbtice. Na iné oblasti s ťažkosťami (napr. bedrá, kolená, poruchy prekrvenia končatín a iné) je možné ju bežne aplikovať. U epilepsie sa obecne neodporúča aplikácia pulzového magnetického poľa v oblasti hlavy z dôvodu možného aktivovania ložiska mozgu, ktoré môže spôsobiť záchvat. Je však nutné si uvedomiť, že príčiny epilepsie môžu byť rôzne (cievne, posttraumatické a iné) a tam by mohla podpora hojenia a reparácia tkanív chorému prospieť. Stále ale platí, že ak nemáme istotu o dôvode vzniku epilepsie a poškodenia mozgu, je lepšie magnetoterapiu neodporúčať. U epileptika však môžeme aplikovať magnetoterapiu na iné problematické miesta mimo oblasť hlavy - kĺby končatín, bedrovú chrbticu atď. Myslím, že to platí rovnako pre deti aj dospelých.

Epilepsia a depresia - súvislosti oboch ochorení – predpokladá sa, že spoločným mechanizmom vzniku depresie aj epilepsie je abnormálna sekrécia mediátorov v centrálnom nervovom systéme. Ďalším spoločným mechanizmom pri primárnej depresii a epilepsii môže byť narušenie niektorých mozgových štruktúr, predovšetkým oblasť amygdaly a hippocampu, ktoré pri oboch ochoreniach atrofujú. Pacienti s epilepsiou sú vystavení diskriminácii a sú spoločnosťou horšie akceptovaní. Epilepsia sa tým stáva rizikovým faktorom pre vznik depresie; ďalšími vyvolávajúcimi faktormi môžu byť napr. diskriminácia, potreba zmeniť životný štýl, limitované možnosti zamestnania. U 14% až 66% epileptikov sú prítomné aj sexuálne dysfunkcie.

Typy dopisů: