Nový čas

You are here

P11-Detská epilepsia

Slovenčina

Prípad č.11
Detská epilepsia


klientka je lekárka a má dieťa trpiace na epilepsiu, ktorá vznikla na základe migrény. pýta sa, či môže priamo používať magnetoterapiu na liečenie takejto epilepsie?

Dieťa iné problémy nemá.


Odpoveď ľékara:

V tomto konkrétnom prípade je to na osobnom rozhodnutí matky - lekárky, či a ako zhodnotí vyvolávajúce príčiny epilepsie a ako posúdi riziko vyprovokovania záchvatu. Obecne je možné predpokladať, že môže dôjsť k prechodnému podráždeniu mozgových tkanív a k postupným zmenám v zmysle cievnej dilatácie, k väčšiemu prietoku krvi, zvýšenému prísunu živín, kyslíku a k odsunu produktov metabolizmu a protiedémovému efektu. Po prípadnom rozhodnutí aplikovať magnetoterapiu odporúčam krátkodobé aplikácie - spočiatku do desiatich minútach (prvé 2 týždne 1x denne), potom počet aplikácií postupne zvyšovať a až potom predlžovať čas. Napríklad pri ľahkých mozgových dysfunkciách sa magnetoterapia výborne osvedčila. Podľa MUDr. Chvojky (citované zo slovenského časopisu EuroRehab 1/2001 str. 22) - zatiaľ nikdy nedošlo po impulzovej magnetoterapii k vyvolaní záchvatu, pokiaľ bol pacient liečený antiepileptikami.

Typy dopisů: