Nový čas

You are here

P12-Detská obrna

Slovenčina

Prípad č.12
Dieťa 4 roky, postihnutý pohybový aparát, používa sa vojtova metóda.

 

Odpoveď ľékara:

Magnetické pole pri týchto stavoch spôsobuje normotóniu. S liečbou je nutné začať okamžite po diagnóze ochorenia, veľmi často už u dojčiat. Prekvapujúce výsledky popísal MUDr. Chvojka napríklad pri Werdnig-Hoffmanovej chorobe. Jedná sa o atrofiu nervových jadier v predných rohoch miechových. V týchto miestach dochádza ku značnej svalovej slabosti, lebo nervové impulzy, ktoré u zdravého jedinca smerujú z mozgu miechou cez tieto jadrá do jednotlivých svalov, neprejde cez tieto nevyvinuté jadierka a sval nemôže byť tonizovaný. Toto ochorenie sa klinicky prejavuje väčšinou koncom prvého roku života, lebo dovtedy boli jadierka funkčné, ale potom ďalej nerástli ako jedinec, preto sa choroba prejavuje až koncom prvého roku. Kladné výsledky magnetoterapie boli prezentované v televízii už v r. 1987 a v Českej pediatrii. Odporúčam aplikovať dlhodobo a opakovane na oblasť celej chrbtice, hlavu a všetky partie tela, v ktorých sú svalové kontraktúry.

Detská mozgová obrna - je porucha hybnosti a vývoja hybnosti na základe poškodenia mozgu v čase pred pôrodom, pri pôrode alebo do jedného roku dieťaťa. Rozoznávame formy spastické a nespastické. Je možné v niektorých prípadoch pozorovať aj poruchy mentálne, nervové záchvaty, zmyslové chyby, poruchy komunikačné, vnímania a i. Tieto poruchy sa môžu navzájom kombinovať, avšak väčšinou je jedna zvýraznená. Do detskej mozgovej obrny sa zahŕňajú prevažne prípady, pri ktorých je v popredí porucha hybnosti. Detskú mozgovú obrnu nesmieme zamieňať s detskou obrnou – poliomyelitídou.

Detská mozgová obrna sa prejavuje v rôznych formách a poruchy sa môžu prejaviť postupne v priebehu druhého až tretieho roku života. Toto je ovplyvnené vývinom mozgu a jeho funkciou. Aj po treťom roku života dieťaťa sa môžu jednotlivé formy choroby meniť vo svojich príznakoch, alebo prechádzať jedna do druhej.

Typy dopisů: