Nový čas

You are here

P13-Ľahká mozgová dysfunkcia

Slovenčina

Prípad č.13
dieťa 7 rokov, zle sa sústredí, má zlú pamäť, má 5 postihnutí "dys". môžme mu aspoň čiastočne prístrojom pomôcť?

 

Odpoveď ľékara:

Ľahká mozgová dysfunkcia - jedná sa o narušenie centrálneho nervového systému dieťaťa v priebehu života v tele matky, vzniká pod vplyvom pôrodnej traumy, ischémie a pod množstvom ďalších vplyvov. Z rozsahu poškodenia vyplýva aj široká škála patologických prejavov - od porúch pohyblivosti a sústredenia až po poruchy učenia. Základom liečby je dlhodobá cielená rehabilitácia.

Impulzová magnetoterapia je vhodnou fyziatrickou liečebnou metódou, ktorá vedie k úprave svalového tonu, zlepšeniu a urýchleniu reparácie. V odbornej literatúre sú popísané pozoruhodné efekty aj pri ťažkých stavoch postihnutia pohybového aparátu. Odporúčam aplikovať na celú oblasť chrbta - chrbticu a hlavu a v prípade porúch pohyblivosti ešte pridať expozície na postihnutú oblasť. Jedným z najdôležitejších efektov nízkofrekvenčnej pulzovej magnetoterapie u detí s LMD je vazodilatačný efekt a výrazné zlepšenie zásobenia mozgu kyslíkom a živinami. Tým sa vytvárajú lepšie podmienky pre regeneráciu a vývoj mozgových tkanív a funkcií.

LMD – ľahká mozgová dysfunkcia - je súhrnné označenie pre celý rad prejavov dieťaťa na báze štrukturálnych zmien CNS, ktoré sa odchyľujú od bežnej normy a javia sa ako nezvyčajné a zvláštne – nápadne nerovnomerný vývoj intelektových schopností, nápadnosti a poruchy v dynamike psychických procesov, poruchy pozornosti, hyperaktivita až hypoaktivita, nesústredenosť, malá vytrvalosť, únavnosť, impulzivita, prudkosť, výkyvy nálad a duševnej výkonnosti, emočná labilita, infantilné správanie, problémy so zaspávaním, nočné pomočovanie, nočné mory, poruchy vo vývoji reči, telesná neobratnosť, poruchy vnímania, poruchy učenia (dyslexia – porucha učenia čítania, dysgrafia – porucha učenia písania, dysortografia – porucha pravopisu, dyskalkulia – porucha počtárskych schopností) a i. Synonymom je tiež výraz "ľahká detská encefalopatia - LDE.

Príčiny LMD – genetické vplyvy, ťažkosti matky v tehotenstve, ťažké pôrody, bezvedomie dieťaťa v ranom detstve, traumy, vplyv stravy - potraviny, ktoré môžu prispievať k hyperaktivite, únave a poruchám správania. U dospelých s poruchami pozornosti, ktorí v detstve trpeli poruchami učenia a hyperaktivitou, je časté tzv. neurastenické EEG: títo jedinci už nie sú hyperaktívni, sťažujú sa však na zníženú výkonnosť, kolísanie pozornosti, jednoducho sa unavia. Je pozoruhodné, že podobný obraz EEG aktivity nachádzame taktiež pri depresii. U dospelých s LMD bol zistený zvýšený sklon k depresii. Základná farmakologická liečba je zameraná hlavne na "výživu mozgu" a zväčšenie prietoku krvi mozgovými cievami – privádzajú tak nervovým bunkám väčší prísun kyslíka a glukózy.

Typy dopisů: