Nový čas

You are here

P22- Z lekárskej správy … vzhľadom k arytmiám, hypertensii magnoterapiu neodporúčam

Slovenčina

Prípad č.22

Z lekárskej správy … vzhľadom k arytmiám, hypertensii magnoterapiu neodporúčam.

Odpověď lekára:

Impulzovú magnetoterapiu nikdy neaplikujeme u pacientov so zavedeným kardiostimulátorom z dôvodu možného narušenia funkcie kardiostimulátora a z toho vyplývajúcich fatálnych dôsledkov. Pri arytmiách srdca, ktoré sú liečené medikamentmi a pri hypertenzii je pulzová magnetoterapia s pomocou prístroja Biomag® vhodnou a indikovanou fyziatrickou metódou, pri ktorej sa uplatňuje najmä vazodilatačný efekt a zlepšenie cirkulácie krvi, vrátane protitrombotického efektu. Pri astme sa veľmi pozitívne pridáva aj spazmolytický a obecne imunostimulačný efekt. Z týchto dôvodov (v prípade, že pacient nemá implantovaný kardiostimulátor) odporúčam použitie pulzovej magnetoterapie s pomocou prístroja Biomag®, ktorý splňuje požiadavky na biotropné parametre generovaného magnetického poľa. Pozri otázku č. 2.

Typy dopisů: