Nový čas

You are here

P27-Menierov syndróm

Slovenčina

Případ č.27
Menierov syndróm


mám diagnózu menierov syndróm, prejavil sa asi pred 2 rokmi, v súčasnosti sa neprejavuje. odvtedy nepočujem na ľavé ucho.

 

Odpoveď lekára:

Pri tomto ochorení sú typické tieto príznaky: závrate, ušný šelest a nedoslýchavosť. Pri Menierovej chorobe sa jedná o postihnutie vnútorného ucha, v ktorom sa nachádzajú rovnovážne ústroje. U Menierovho syndrómu sa jedná o podobné klinické prejavy, ale príčiny môžu byť rôzne (napr. hormonálne poruchy, poruchy vodného metabolizmu, hypovitaminózy, toxické látky, poruchy krčnej chrbtice, poúrazové stavy atď.).

Odporúčam aplikáciu NPMP na obidve uši + oblasť krčnej chrbtice. V prípade známych vyvolávajúcich príčin, potom ešte pôsobiť cielene - napríklad na oblasť pečene, nadobličiek, podžalúdkovej žľazy.

Meniérova choroba - má tri základné príznaky – tinitus (ušné šelesty a piskoty), nedoslýchavosť a vertigo (závraty). Príčinou ochorenia je dysfunkcia časti vnútorného ucha (endolymfatického vaku). Príznakom, ktorý prevažuje nad oboma ostatnými, je záchvat rotačného vertiga, ktorý je veľmi premenlivý a obvykle mu predchádza aura. Dosahuje vrchol svojej intenzity počas niekoľkých minút a trvá v priemere dve až tri hodiny. Ďalšie dva príznaky, tinitus a nedoslýchavosť, sú obvykle jednostranné. Tinitus býva trvalý alebo intermitentný. Nedoslýchavosť sa v priebehu ochorenia zhoršuje a k úprave sluchu už nedochádza. Kauzálna liečba nie je známa. V období záchvatu sú podávané lieky tlmiace závraty a lieky, ktoré upravujú zloženie a množstvo endolymfy. Po zlyhaní všetkých ostatných možností je indikovaná chirurgická liečba.

Typy dopisů: