Nový čas

You are here

P29-Cievna mozgová príhoda

Slovenčina

Prípad č.29
Klient - diagnostikovaná mozgová príhoda so zapchávaním ciev, má dvojité videnie, točí sa mu hlava pri vstávaní aj pri chôdzi, užíva agapurin retard, pirabene, vasocarin a warfarin. pri cca 5 minútovej aplikácii na oblasť bedrovej chrbtice spočiatku pociťoval mierny tlak v oblasti temena a miernu bolesť v oblasti celej hlavy, aplikácia bola okamžite zastavená. v priebehu 5 minút pocítil veľkú úľavu, bolesti zmizli, pacient lepšie koordinoval svoje pohyby a pri vstávaní nepociťoval uvedené problémy. ako efektívne aplikovať npmp, na ktorú oblasť tela je najlepšie aplikátor prikladať a ako dlho exponovať? aké použiť lieky?


Odpoveď lekára:

Impulzová magnetoterapia je pre pacienta vhodná. Vzhľadom k vyšším a rýchlym reakciám pacienta odporúčam začať s krátkymi expozíciami do 15 minút 2x denne dovtedy, kým pacient nebude po aplikácii pociťovať okamžitú reakciu. Predpokladám, že asi za týždeň by už malo byť možné postupne predlžovať dĺžku expozície, alebo začať s aplikáciami 3x denne. Súčasné užívanie liekov - bez problémov.

Typy dopisů: