Nový čas

You are here

P36-Pomočovanie

Slovenčina

Případ č.36
chlapec - 12 rokov - pomočovanie, užíva nosné kvapky ADIURETIN.


Odpoveď lekára:


Užíva antidiuterický hormón, ktorý ovplyvňuje spätnú resorpciu vody v ľadvinách a znižuje tým jej vylučovanie. Nočné pomočovanie môže mať niekoľko príčin. Veľký podiel má aj psychika. Pulzové magnetické pole je vhodnou metódou v rámci celkovej liečby pri nočnom pomočovaní. Aplikovať podľa odporučenia (viď obrázok postavy s aplikačnými možnosťami + pridať expozície v bode 2). Ochorenie patrí k tým, kde sa môže podieľať celý rad patologických mechanizmov.

Nočné pomočovanie detí - enuréza – uznaný zdravotný stav, ktorým trpí viac než 5 miliónov detí v celej Európe – cca 10% všetkých sedemročných detí. Lekári preukázali, že psychologic- Súhrn otázok ké problémy nespôsobujú nočné pomočovanie, ale obrátene, nočné pomočovanie môže spôsobiť psychologické problémy. Nočné pomočovanie môže byť jednoducho a efektívne liečené. Nočné pomočovanie je častejšie u chlapcov, než u dievčat.

Príčiny nočného pomočovania – väčšina pomočujúcich sa pacientov má normálne fungujúci močový mechúr a normálny priebeh spánku, ale neprebudia sa, keď sa močový mechúr naplní a dôjde k pomočeniu. K opakovanému nočnému pomočovaniu dochádza vtedy, keď obličky vyrobia viac moču, než je močový mechúr schopný pojať – ak je nerovnováha medzi týmito dvoma faktormi – začínajúc normálnou kapacitou mechúra a nadmernou nočnou produkciou moču, a končiac malou kapacitou mechúra a normálnou produkciou moču. Spomalením produkcie moču počas noci môžeme pacientom pomôcť. Nočné pomočovanie má genetickú predispozíciu. Nočné pomočovanie často postihuje viac členov rodiny a približne tri štvrtiny pomočujúcich sa detí má jedného alebo oboch rodičov, ktorí trpeli rovnakým problémom. V základnej patofyziológii enurézy sa uplatňujú tieto štyri faktory: Funkcia močového mechúra, Spánok, Produkcia moču, Genetika. Antidiuretická liečba – vstupuje do problematiky vzájomného vzťahu produkcie moču a enurézy.

Pulzová magnetoterapia je tu indikovaná (pozri Možnosti použitia magnetoterapie), ale nemôže pokryť všetko (môže tu byť výrazná psychická nadstavba a pod.). Aplikovať NPMP na oblasť bedrovej chrbtice a močového mechúra 2 x denne a dlhodobo. Vhodné doplniť o aplikácie krčnej chrbtice a hlavy. Bojovať proti infektom, dodržiavať pitný režim, režim spánku a ďalšie pokyny pediatra.

Typy dopisů: