Nový čas

You are here

P37-Vyskočená platnička

Slovenčina

Prípad č.37
Vyskočená platnička

Klient - podľa jeho vlastných slov má vyskočenú a zvápenatenú platničku. trpí na časté bolesti chrbtice. po aplikácii 3x denne 20 minút sa mu v priebehu troch dní bolesti zhoršili, po piatom dni už kvôli bolestiam nemohol chodiť. prestal s aplikáciami. Užíva brufen.


Odpoveď lekára:

Vyskočená platnička - na začiatku aplikácie impulzovej magnetoterapie môžu u niektorých pacientov nastať prechodné stavy, ako je zhoršenie klinických problémov, ktoré súvisia s počínajúcimi zmenami v exponovaných tkanivách. Stáva sa to najmä pri nesprávnej aplikácii, pri ktorej pacient najprv aplikuje expozície s vyššími frekvenciami, ktoré majú stimulačný, dráždivý a regeneračný efekt. Dochádza k výraznému zvýšeniu prietoku krvi v exponovanej oblasti, k podpore hojivých procesov, ktoré so sebou nesú aj zvýšenú citlivosť týchto tkanív. Odporúčam pokračovať s aplikáciami 2x denne, ale od prvých dní až do ustúpenia akútnych bolestí aplikovať analgetické frekvencie (5 -8 Hz 3 x denne 30-60min.), neskôr prejsť na hojivé frekvencie. Podľa starej správy, ktorú som videl, navrhoval lekár situáciu riešiť operáciou. V prípade, že sa jedná o "zvápenatenú vyskočenú platničku"; trvalé riešenie vidím v operačnom zákroku, s pomocou ktorého sa uvoľní tlak na nerv a pulzová magnetoterapia pomôže nerv zregenerovať, urýchliť hojenie a umožní jeho návrat do normálnych pomerov. Sama magnetoterapia nemôže odstrániť už existujúce anatomické zmeny. Čím dlhšie však bude tlak na nerv pokračovať, tým väčšie následky to môže mať v budúcnosti. Odporúčam, aby ste zvážili nové vyšetrenie a prípadnú operáciu. To i v prípade, že po dlhodobej aplikácii Biomag®U väčšina bolestí ustúpi a budete sa cítiť relatívne dobre. Absolvujte ďalšie vyšetrenie a potom, ak to bude vhodné, aj operáciu. Pozri otázku č. 1.

Typy dopisů: