Nový čas

You are here

P4-Bolesti hlavy

Slovenčina

Prípad č.4
Pacient má už 2 mesiace každodenné bolesti hlavy. má často zvýšenú teplotu, bol na rôznych vyšetreniach vrátane ct - nebolo mu nalezené žiadne problematické miesto na tele. pacient 5 rokov cvičí takewondo. chrbticu má v poriadku.

 

Odpoveď lekára:

Aj keď príčina bolestí nie je jasná, magnetoterapia je vhodná a klient ju môže dlhodobo podľa návodu používať. Aplikovať na všetky miesta, ktoré sú bolestivé a trpia na svalové spazmy. Prejaví sa účinok myorelaxačný, spazmolytický a analgetický. Po absolvovaní ortopedického a neurologického vyšetrenia, aj v prípade, že bude bez nálezu, odporúčam navštíviť fyzioterapeuta, ktorý je schopný dobre posúdiť prípadné nadmerné zaťažovanie niektorých svalových skupín a navrhnúť liečebné cvičenie.

Bolesti hlavy - sú častým prejavom najrôznejších ochorení. Môžu byť príznakom ochorenia mimo aj vo vnútri hlavy, chorôb celkového charakteru aj chorôb rôznych vzdialených orgánov, dôsledkom psychickej tenzie a i. a vždy vyžadujú komplexné vyšetrenie. Častá je kombinácia faktorov vertebrogénnych (hlavne oblasť krčnej chrbtice) s vazomotorickou labilitou (rozšírenie ciev).

Nízkofrekvenčná pulzová magnetoterapia sa priaznivo uplatňuje tam, kde jednou z príčin bolesti hlavy je svalové napätie rôzneho pôvodu a bolestivosť krčnej chrbtice a poruchy hybnosti. Ďalej pri bolesti hlavy, kde sú v pozadí choroby zubov, dutín, glaukóm.

O migréne hovoríme, keď ide o periodicky sa opakujúce bolesti polovice alebo celej hlavy. Bolesť je záchvatová, často sprevádzaná nevoľnosťou a zvracaním. Migréna má celý rad foriem a taktiež celý rad liečebných postupov na ich ovplyvnenie.

Migréna môže mať celý rad príčin – najčastejšie cievne anomálie v mozgu (zvýšenú dráždivosť, vydutina a pod), ďalej zmeny na podklade porúch v oblasti krčnej chrbtice. Existuje však rad pacientov s migrénou, u ktorých nebola preukázaná žiadna z vyššie uvedených príčin a ktorí často výborne reagujú na celkovú detoxikáciu organizmu a na liečbu zameranú na podporu funkcie pečene. Ide pravdepodobne o proces vedúci k zníženiu látok v obehu, ktoré môžu byť spúšťacím mechanizmom cievnych reakcií v mozgových cievach a tým migrenóznych bolestí hlavy.

Nízkofrekvenčné pulzové magnetické pole (NPMP) významným spôsobom podporuje zmenou metabolických pomerov detoxikáciu organizmu, výrazne podporuje regeneráciu exponovaných tkanív a má zásadný vplyv na kvalitu krvného zásobenia v exponovanej oblasti. Zlepšuje prísun krvi a kyslíka a vyplavuje nežiaduce metabolity. Odporúčame preto regeneračnú stimuláciu oblasti pečene a obličiek a cielený diétny a pitný režim.

Typy dopisů: