Nový čas

You are here

P43-Raynaudov syndróm

Slovenčina

Prípad č.43
Raynaudov syndróm


Odpoveď ľékara:


Jedná sa o lokálnu vazoneurózu - záchvatové spazmy ciev na prstoch s klasickým vyblednutím ("biele, mŕtve prsty") vyvolaným chladom, vlhkom, prúdením vzduchu alebo námahou. Jedná sa o príznaky pri ochorení tepien, u kolagenóz, u patologických pomerov v nadkľúčnej oblasti apod. Príznaky musíme vedieť rozlíšiť od Raynaudovej choroby, sú veľmi podobné. Pri Raynaudovej chorobe sa však jedná o celkovú vazoneurózu. častejšie ochorejú ženy - fajčiarky.

Impulzovú magnetoterapiu odporúčame - pri syndróme nutné aplikovať nielen na postihnuté prsty, ale aj na oblasť nad kľúčnou kosťou a na oblasť krčnej chrbtice.

Typy dopisů: