Nový čas

You are here

P49-Syndróm karpálneho tunela

Slovenčina

Prípad č.49

Syndróm karpálneho tunela


Odpověď lékaře:

 

Nízkofrekvenčnú impulzovú magnetoterapiu je možné úspešne použiť v každom štádiu postihnutia. Vedie k výraznému obmedzeniu bolestí a k návratu pohyblivosti. Uplatňuje sa hlavne protiedémový, protizápalový a hojivý efekt. Odporúčam začať s expozíciami 2x denne po 60 minútach s frekvenciami 5 až 8Hz a 1x denne s programom PA. Hneď, ako ustúpia najväčšie bolesti, odporúčam expozície 1x denne PA a 2x denne frekvencie 15 až 20Hz až do ustúpenia ťažkostí, potom ďalšie expozície preventívne podľa potreby.

Karpálny tunel je štrbina na vnútornej strane zápästia ohraničená zápästným kĺbom a zvonku pevným väzivovým pásom. Touto štrbinou prechádza nervus medianus a šľachy svalov predlaktia, ktoré ohýbajú prsty. Zvýšeným tlakom na nerv dochádza k bolestivým a degeneratívnym prejavom. Príčinou zvýšeného tlaku sú zápalové zmeny, zmeny po námahe, u žien sa uplatňujú aj hormonálne vplyvy.

Typy dopisů: