Nový čas

You are here

P50-Fantómové bolesti po amputáciách

Slovenčina

Případ č.50

Fantómové bolesti po amputáciách 


Odpoveď ľékara:

Jedná sa o bolestivé vnemy v tej časti tela, ktorá bola amputovaná. Vyskytujú sa u jednej tretiny osôb po amputácii a nie sú veľmi dobre liečebne ovplyvniteľné. Odporúčame aplikovať NPMP v analgetických frekvenciách 2-3x denne na oblasť príslušných segmentov chrbtice a na hlavu.

Typy dopisů: