Nový čas

You are here

P6-Cévní poruchy a cukrovka

Slovenčina

Prípad č.6
klientka má cukrovku a umelú cievnu náhradu. bojí sa aplikovať - akým spôsobom je vhodné magnetoterapiu použiť?

 

Odpoveď lekára:

Netreba sa ničoho obávať, ani cievna plastika a náhrada nič nezmení na pozitívnom pôsobení NPMP. Odporúčam aplikácie na oblasť podžalúdkovej žľazy, oblasť bedrovej a krížovej chrbtice a prípadne na nohy (predpokladám, že sa už jedná o cievne poruchy na DK u diabetikov).

Diabetes mellitus - cukrovka – je chronické ochorenie s trvalou poruchou premeny glukózy (krvného cukru), ktorá vedie k zvýšeným hladinám glukózy a k ďalším zmenám metabolizmu bielkovín, tukov a cukrov. V dôsledku týchto porúch sa môžu vyvinúť chorobné zmeny v drobných cievach (diabetická mikroangiopatia) a v nervových vláknach (diabetická neuropatia). Porucha je vyvolaná nedostatkom inzulínu alebo rezistenciou a zmenou vylučovania inzulínu. Dlhodobá prognóza a kvalita života diabetikov závisí od vývoja a závažnosti kardiovaskulárnych komplikácií. Komplikácie (sekundárne postihnutie) zahŕňajú: diabetickú retinopatiu – ktorá môže viesť až k slepote, diabetickú nefropatiu – ktorá môže viesť až k ochoreniu obličiek a ich zlyhaniu, diabetickú neuropatiu – ktorá narušuje všetky sympatické a parasympatické funkcie, makrovaskulárne ochorenie – ktoré zahŕňa ochorenie periférnych artérií, mozgových ciev a ischemickú chorobu srdca. Navyše dochádza k ďalšiemu ovplyvneniu zdravia vplyvom hypertenzie, zvýšeným cholesterolom, obezitou, fajčením.

Nízkofrekvenčná pulzová magnetoterapia nemá vplyv na vlastnú produkciu inzulínu. Napriek tomu jej dlhodobé používanie je u diabetikov (ako pri detskom, tak pri stareckom diabete veľkým prínosom. NPMP zmierňuje všetky sekundárne postihnutia svojím protidegeneratívnym pôsobením na nervové tkanivo, vazodilatačným efektom na drobné tepničky a kapiláry a tým odďaľuje a zmenšuje výskyt a závažnosť diabetických komplikácií a zlepšuje kvalitu života. Výborne sa osvedčila taktiež prihojení vredov predkoleniaa ďalších cievnych komplikácií u diabetikov.

Typy dopisů: