Nový čas

You are here

Video

Konference "Veterinární medicína pro praxi" – 16.5.2014

Video z priebehu Konferencie magnetoterapia - televízia

Video z priebehu Konferencie magnetoterapia

Magnetoterapia Biomag® - predstavenie spoločnosti a výrobkov Biomag®

MUDr. Holoubek - liečba magnetoterapiou Biomag® v COLUMNA centre

Využitie magnetoterapie Biomag® v domácom prostredí a v zdravotníckom zariadení

Vredy predkolenia - výsledky liečby magnetoterapie Biomag®

Dňa 16. 4. 2012 sa uskutočnil odborný seminár lekárov.