Nový čas

You are here

Magnetoterapia pre Vaše zviera – Biomag® Lumina VET

Prístroje magnetoterapie Biomag® patria medzi najrozšírenejšie prístroje v rehabilitácii. Využívajú ich veľké nemocnice, rehabilitačné centrá, kúpele, domovy pre seniorov a v obľube ich majú aj športové kluby.  Používajú sa na urýchlenie regenerácie, liečbu, hojenie, alebo zvyšovanie športového výkonu.

Každý z nás si zaslúži lepšie zdravie. Aj naše zvieratá.

 

Biomag Lumina VET - Veterinární magnetoterapie pro psy, koně a jiné zvířata

MVDr. Jan Herčík, VETERINÁRNÍ KLINIKA MVDr. Herčík, Horoměřice, s. r. o, Praha

Zoznam a charakteristika programov, cieľ aplikácií 

 

1 • Tlmenie bolesti 60 min.

Charakteristika: Program je primárne určený pre zvieratá na tlmenie akútnych i chronických bolestí. Aplikujeme ho hlavne na začiatku liečby a po ústupe bolesti striedame a kombinujeme s ďalšími vhodnými programami. Neaplikujeme pri bolestiach neznámeho pôvodu, kde nie je stanovená príčina, aby útlm klinických prejavov nesťažil včasnú a správnu diagnostiku ochorenia. Program tlmí bolesti, uvoľňuje svalové spazmy, podporuje proces hojenia a regenerácie.

2 • Dysplázia kĺbov 30 min.

Charakteristika: Program využíva postupne sa meniace spektrum frekvencií s analgetickými, vazodilatačnými i regeneračnými účinkami, ktoré pozitívne pôsobia pri kĺbovej dysplázii zvierat na podporu hojenia a regeneráciu poškodených tkanív. Mierni bolesť a nepokoj zvieraťa a súčasne stimuluje regeneračné pochody kĺbových tkanív.

3 • Distorzia kĺbov 60 min.

Charaktristika: Program využíva prevažne vazodilatačné a protiopuchové frekvencie, ktoré zlepšujú cievnu cirkuláciu v exponovanom tkanive, urýchľujú vstrebávanie hematómu, opuchu a vytvárajú lepšie podmienky na rýchle hojenie mäkkých tkanív a väzov. Urýchľuje vstrebávanie výronu pri distorzii, pôsobí protiopuchovo a umožňuje rýchlu obnovu hybnosti kĺbov.

Biomag Lumina VET - Veterinární magnetoterapie pro psy, koně a jiné zvířata

4 • Bolesti chrbtice 30 min.

Charakteristika: Program využívajúci analgetické frekvencie je určený na zmiernenie bolesti, uvoľnenie svalových kontraktúr a na obnovu hybnosti. Po odznení akútnych bolestí pokračujeme v liečbe striedaním stimulačných a regeneračných programov – napr.  striedame program č. 2 Dysplázia kĺbov s programom č. 8 Podpora hojenia po operácii. Program zmierňuje bolesti a umožňuje obnovu hybnosti a ďalšiu pohybovú rehabilitáciu.

5 • Liečba zlomenín 60 min.

Charakteristika: Program využíva vysoké frekvencie, ktoré výrazne stimulujú hojivé a regeneračné pochody v poškodených tkanivách aj za cenu, že prechodne môže pretrvávať zvýšená citlivosť. Urýchľuje tvorbu svalku pri zlomenine a hojenie veľkých a malých zvierat. Stimuluje zvýšenú metabolickú aktivitu v tkanivách, urýchľuje proces hojenia a regeneráciu tkanív poškodených po úraze.

6 • Natiahnutie svalov a šliach 60 min.

Charakteristika: Program je určený na tlmenie akútnych bolestí po natiahnutí svalov a šliach po námahe, tréningu, pretekoch malých i veľkých zvierat. Aplikujeme ho pri začatí liečby a po ústupe bolesti striedame so stimulačnými programami, napr. č. 2 Dysplázia kĺbov a č. 5 Liečba zlomenín. Program kombinujeme so zvýšeným príjmom magnetizovanej vody. Po utlmení akútnych bolestí urýchľuje proces hojenia a regenerácie a pripraví zviera na ďalšiu pohybovú aktivitu.

7 • Obnova hybnosti kĺbov 30 min.

Charakteristika: Program s prevahou spazmolytických, vazodilatačných a protiopuchových frekvencií vhodný na urýchlenie hojenia po zranení kĺbov na začiatku liečby. Na doliečenie striedame s programom č. 8 Podpora hojenia po operácii. V prvých týždňoch zlepšuje celkový stav tkanív, likviduje opuch, výrony, povoľuje svalové spazmy a následne zlepšením mikrocirkulácie a okysličením tkanív urýchľuje proces hojenia a obnovuje hybnosť.

Biomag Lumina VET - Veterinární magnetoterapie pro psy, koně a jiné zvířata

 

8 • Podpora hojenia po operácii 30 min.

Charakteristika: Program využíva striedanie stredných a vysokých frekvencií s prevažne vazodilačnými, stimulačnými a regeneračnými efektmi na exponované tkanivá, ktoré možno veľmi výhodne využiť vo veterinárnej medicíne na podporu hojenia po operáciách. Výrazne ovplyvňuje mikrocirkuláciu okysličenej krvi, metabolickú aktivitu, stimuluje hojivé a regeneračné pochody v poškodených tkanivách a hojenie rán. S aplikáciami začíname cca 5 – 7 dní po operácii, keď je rana ošetrená a nehrozí krvácanie. Program stimuluje zvýšenú metabolickú aktivitu v tkanivách, zlepšuje okysličenie, urýchľuje proces hojenia a regeneráciu tkanív poškodených po operačnom zákroku alebo úraze.

9 • Hojenie rán 30 min.

Charakteristika: Program s prevahou vazodilatačných frekvencií zlepšuje mikrocirkuláciu v poškodených a zapálených tkanivách. V exponovanej oblasti sa odplavujú kyslé metabolity a zlepšuje sa prísun okysličenej krvi a živín. Tým sa vytvárajú lepšie podmienky na hojenie a obnovu normálnych funkcií. Program stimuluje zvýšenú metabolickú aktivitu v poškodených tkanivách, zlepšuje prietok okysličenej krvi so živinami, pôsobí protizápalovo a urýchľuje hojenie.

10 • Zápaly močových ciest 30 min.

Charakteristika: Program využívajúci spazmolytické a vazodilatačné frekvencie je určený na uvoľnenie spazmov, na potlačenie bolesti v močovom trakte pri zápale a na posilnenie protizápalových a hojivých procesov. Program kombinujeme so zvýšeným príjmom magnetizovanej vody. Zmierňuje spazmy a kŕče v urogenitálnej oblasti, zlepšuje prietok okysličenej krvi, pôsobí protizápalovo, detoxikačne a urýchľuje hojenie.

11 • Poruchy vyprázdňovania 30 min.

Charakteristika: Program využívajúci analgetické a spazmolytické frekvencie je určený na uvoľnenie spazmov, proti nadúvaniu a na obnovu črevnej pasáže v tráviacom trakte zvierat. Program kombinujeme so zvýšeným príjmom magnetizovanej vody. Uvoľňuje brušné kŕče, spazmy a obnovuje črevnú pasáž.

Biomag Lumina VET - Veterinární magnetoterapie pro psy, koně a jiné zvířata

12 • Koliky veľkých zvierat 60 min.

Charakteristika: Program využívajúci analgetické a spazmolytické frekvencie je určený na miernenie bolesti, uvoľnenie spazmov, pri nadúvaní, kolikovitých bolestiach v tráviacom a močovom trakte a na rekultiváciu črevnej pasáže. Po odznení akútnych bolestí pokračujeme v liečbe striedaním stimulačných programov – napr. č. 8 Podpora hojenia po operáciách. Uvoľňuje brušné kŕče a spazmy, zmierňuje bolesť a obnovuje črevnú pasáž.

13 • Regenerácia 30 min.

Charakteristika: Program s prevahou vazodilatačných a protiopuchových frekvencií vhodný na urýchlenie regenerácie svalov hneď po záťaži. Na dosiahnutie úplnej regenerácie striedame s programom Podpora hojenia po operáciách, ktorý zvyšuje metabolickú aktivitu, okysličenie a regeneračné pochody v tkanivách. Program kombinujeme so zvýšeným príjmom magnetizovanej vody. Stimuluje zvýšenú metabolickú aktivitu v tkanivách, vyplavuje metabolity zo svalov po námahe, zlepšuje okysličenie, urýchľuje regeneráciu a prípravu na ďalšiu svalovú záťaž.

14 • Nadmerné pĺznutie 45 min.

Charakteristika: Program s prevahou vazodilatačných frekvencií zlepšuje mikrocirkuláciu v exponovaných tkanivách. Pri aplikáciách na veľké plochy kože pĺznúcich zvierat dochádza k zvýšenej detoxikácii a k zlepšeniu prísunu okysličenej krvi a živín do kože. Tým sa vytvárajú lepšie podmienky pre rast a kvalitu kože a srsti. Program kombinujeme so zvýšeným príjmom magnetizovanej vody. Stimuluje zvýšenú metabolickú aktivitu v koži, detoxikuje, zlepšuje krvný prietok v koži prísunom kyslíka, živín a stimuluje rast a kvalitu srsti zvierat.

15 • Program Individual 60 min.

Charakteristika: Program, ktorý umožňuje ručné nastavenie ľubovoľnej aplikačnej frekvencie, tvarov pulzu a ďalších parametrov v rozmedzí celého spektra vybavenia prístroja. Umožňuje užívateľovi individuálne nastavenie a pre pacienta umožňuje nájsť najvhodnejšie frekvenčné pásmo s optimalizáciou parametrov.

Magnetizovaná voda

Vhodnou súčasťou aplikácií magnetoterapie zvieratám je podávanie magnetizovanej vody. Magnetizovaná voda sa podáva zvieraťu pri liečbe konkrétneho zdravotného problému, ale i preventívne. Účinky magnetizovanej vody sú opísané v návode na obsluhu Biomag®

Konference "Veterinární medicína pro praxi" – 16.5.2014

Lumina – VET je zapísaný v Zozname schválených veterinárnych prípravkov pod číslom VTP/004/13-C.