You are here

Endoprotéza

Cíl aplikace: 

Před a po implantaci protézy vytvářet lepší metabolické podmínky ve tkáních a tím zlepšit proces hojení, urychlit rekonvalescenci, tlumit bolest a pomáhat udržovat okolní tkáně v co nejlepším stavu a funkci. Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie je indikována také při uvolňování endoprotéz, na zlepšení stavu tkáně a zpevnění protézy. Podobně je doporučována u všech zlomenin, kde byl použit kovový spojovací materiál - šrouby, dlahy atd.

Jde o stavy, kde byl implantován umělý kloub nebo jiná náhrada poškozených tkání. Většinou jde o kovové a plastové materiály. Veškeré používané kovové materiály jsou v yráběny z nemagnetických kovů a proto lze nízkofrekvenční pulzní magnetoterapii u těchto stavů běžně používat. Nedochází zde k tepelnému efektu a nežádoucím účinkům na exponované tkáně.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Při akutních bolestech diagnóza č. 5 - bolesti kloubů a poté nebo při nevelkých bolestech ihned diagnóza č. 13 - endoprotézy.
Doporučený počet denních expozic: 
2 až 3
Způsob aplikace: 

Nejlépe navléci solenoid na postižené místo. Tímto druhem aplikátoru se nejlépe zajistí pronikání mag. pulzů v celé hloubce tkáně i kosti.

Celkový orientační minimální počet expozic: 
dlouhodobě
Aplikační body: