You are here

Lehká mozková dysfunkce u dětí

Cíl aplikace: 

Cílem aplikací magnetoterapie je zlepšení okysličení mozku a vytvoření co nejlepších podmínek pro normální funkci a regeneraci.

Lehká mozková dysfunkce - je postižení centrálního nervového systému dítěte během nitroděložního života, vlivem porodního traumatu, ischemií a celou řadou dalších vlivů. Z rozsahu poškození vyplývá i široká škála patologických projevů - od poruch hybnosti, přes poruchy soustředění, učení aj. Základem léčby je cílená dlouhodobá rehabilitace.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Střídat diagnózu č. 24 - mozková dysfunkce s diagnózou č.32 - ruční volba … použití frekvencí v rozsahu 20 Hz, rozmítání 5 Hz po pulzech, intenzita 3, čas 45 až 60 min.
Doporučený počet denních expozic: 
2
Způsob aplikace: 

Využít solenoid na hlavu a přidat aplikace na krční páteř.

Celkový orientační minimální počet expozic: 
dlouhodobě
Aplikační body: