You are here

P1-Astma, osteoporóza, artróza

Česky

Případ č.1
Klientka - má astma, dnu, osteoporózu, artrózu, cysty v kostech a velmi nízký tlak. Praktický lékař magnetoterapii nedoporučuje.

 

Odpověď lékaře:

Dle vyjmenovaných potíží jde o vše na co lze magnetoterapii úspěšně aplikovat a co patří k základním indikacím nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie. Nevím jak dlouho a často klientka magnetoterapii již aplikovala a je otázkou, zda prvotní reakcí tkání na pulzní magnetické pole, která může přechodně zvýšit jejich citlivost, se nepokládá omylem za zhoršení zdravotního stavu.

Nevidím jediný důvod, proč by magnetoterapie nebyla vhodná, naopak doporučuji ji dále (i přes přechodná počáteční subjektivní zhoršení) na bolestivé klouby a celá záda - 2-3x denně. Mám řadu pacientů, kde vhodná kombinace magnetoterapie s bylinným přípravkem PhytoChi významným způsobem zbavila nemocných bolestí kloubu u artrózy, dny a snížila astmatické potíže. Doporučuji tuto kombinaci.

Průduškové astma - je charakterizováno záchvaty dušnosti. Jsou způsobeny funkční obstrukci (zúžením, uzavřením) dýchacích cest. Za hlavní mechanizmy obstrukce se považují spasmus hladké svaloviny bronchů všech velikostí, překrvení a otok sliznice a zvýšená sekrece vazkého hlenu. Příčinou je přehnaná reakce bronchů na celou řadu podnětů. Jde o imunologický i neimunologický a často kombinovaný děj. Součástí léčby je komplexní rehabilitace, sportovní aktivity, otužování, klimatické lázně apod.

Magnetoterapii doporučujeme dlouhodobě a to i preventivně v klidové době pro její
schopnost uvolňovat spasmy hladkého svalstva a tím rozšiřovat dýchací cesty. Pozitivně se projevuje i protizánětlivý a imunostimulační efekt. Vede to ke snížení četností záchvatů, nižší spotřebě léků, snižuje se riziko infekci dýchacích cest a zlepšuje se výkonnost dýchacího systému. Zejména protizánětlivého lze stejným zpusobem využit i při potížích spojených s bronchitidou.

Dna - chronické onemocnění, vyznačující se přítomnosti krystalů kyseliny močové (urátové krystaly) zejména v málo prokrvených tkáních, například v kloubních chrupavkách, v okolí kloubů, šlach ale i v ledvinách apod. Krystalky vyvolávají ve tkáních zánětlivou reakci, která se projeví bolestí, zarudnutím, otokem a následně dochází k artrotickým změnám, které mohou vést k deformitám a omezení pohyblivosti kloubů, nebo u ledvin k poškození jejich funkce. Kromě speciální diety s nízkým obsahem nukleoproteinů a léků snižujících tvorbu kyseliny močové a léků urychlujících její vylučování je vhodný každý léčebný postup, který zlepšuje cirkulaci krve v postižených kloubech a tkáních a působí protizánětlivě a analgeticky. Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie splňuje výše uvedené vlastnosti a může být pro nemocné dnou významným pomocníkem, který pomáhá předcházet akutním stavům a zmenšuje poškozování postižených tkání.

Osteoartróza a osteochondróza - je degenerativní kloubní onemocnění. Postihuje prvotně kloubní chrupavku a po jejím poškození reagují okraje postiženého kloubu tvorbou výběžků -osteofytů. Druhotně mohou být poškozeny i vazy měkké tkáně kolem kloubu. Poškození vede k deformaci kloubů, omezení hybnosti a k bolestivosti. Na vývoji nemoci se podílí stárnutí, vrozené změny kloubů, traumatické změny, přetěžování, metabolické vlivy aj. Postihuje malé klouby ruky a nohy, páteř a veškeré velké klouby - loketní, ramenní, kyčelní, kolenní. Léčba je komplexní - medikamenty, chirurgická, korekční, rehabilitační a lázeňská. Jde o jednu ze základních diagnóz pro použití nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie. S úspěchem se využívá její analgetický, protiotokový, protizánětlivý a antidegenerativní efekt. Magnetoterapie pomáhá u chronických postižení zlepšovat hybnost a zpomalovat další poškozování kloubů a přináší celkovou úlevu.

Typy dopisů: