You are here

P10-Epilepsie u dospělého

Česky

Případ č.10
Epilepsie

Muž 73 let, celý život bez problémů, posled 5 let epilepsie (záchvat cca 3x do roka).


Odpověď lékaře:

Epilepsie je zařazena do relativních kontraindikací magnetoterapie, tj. neaplikovat na oblast hlavy a krční páteře. Na jiné klouby a potíže (např. kyčle, koleno, poruchy prokrvení končetin a jiné) lze běžně aplikovat. U epilepsie se obecně nedoporučuje na oblast hlavy aplikace pulzního magnetického pole z důvodů možného aktivování ložisek mozku,které můžou spustit záchvat. Je však potřebné si uvědomit, že příčina epilepsie může být různá (cévní, potraumatická a jiné) a tam by podpora hojení a reparace tkání nemocnému prospěla. Ale dále platí, že když není jistota o důvodech vzniku epilepsie a poškození mozku, je lépe magnetoterapii nedoporučovat. Klidně aplikujte u epileptiku magnetoterapii na jiné potíže umístěné mimo oblast hlavy. Tj. - klouby končetin, bederní páteř apod. Myslím, že to platí stejně pro děti i dospělé.

Epilepsie a deprese - souvislosti obou onemocnění - předpokládá se, že společným mechanismem vzniku deprese i epilepsie je abnormální sekrece mediátorů v centrálním nervovém systému. Dalším společným mechanismem u primární deprese a epilepsie může být narušení některých mozkových struktur, především oblast amygdaly a hippocampu, které u obou onemocnění atrofují. Pacienti s epilepsií jsou vystaveni diskriminaci a jsou společností hůře akceptováni. Epilepsie se tím stává rizikovým faktorem pro vznik deprese; dalšími vyvolávajícími faktory mohou být např. diskriminace, potřeba změnit životní styl, limitované možnosti zaměstnání. U 14% až 66% epileptiků jsou přítomny i sexuální dysfunkce.

Typy dopisů: