You are here

P18-Klíšťová encefalitida

Česky

Případ č.18
Klíšťová encefalitida a možnosti aplikace magnetoterapie.

 

Odpověď lékaře:

Klíšťová encefalitida západního typu (tj. zánět mozku způsobený virem přenášený klíštětem), objevená koncem čtyřicátých let na území České republiky, je u nás stále závažným zdravotnickým problémem. V předchozích 3 desetiletích se počet případů pohyboval v rozmezí 300 - 400 a v posledních 5-ti letech vzrostl na 600 - 700. Klíšťová encefalitida je sezónní virové onemocnění. Bývá pozorována od časného jara do pozdního podzimu v závislosti na počasí. Virus se dobře množí nejen v tkáních hmyzu, ale i v různých druzích buněk obratlovců. Viry klíšťové encefalitidy jsou typickými arboviry, tj. viry přenášenými členovci. Je pro ně přízračné, že nákaza cirkuluje nezávisle na člověku v přírodních ohniscích v přírodních biotopech. Rezervoárem viru klíšťové encefalitidy jsou zejména drobní hlodavci, ale i jiní divoce žijící savci a přenašeči klíšťat, kteří se nakazí sáním krve z infikovaných zvířat ve viremické fázi. Přenos viru u klíšťat ze samičky na potomstvo zabezpečuje obnovení cirkulace nákazy po zimní přestávce. Infikovaná klíšťata se vyskytují s výjimkou výše položených horských oblastí prakticky na celém území ČR. Největší nebezpečí nákazy hrozí však ve smíšených lesích a křovinatých podrostech. Klíšťata jsou k člověku přitahována pachem potu a vydechovaným kysličníkem uhličitým. V současné době obnovy menších soukromých zemědělských usedlostí a módního trendu chovu koz je dobré připomenout, že tato zvířata jsou často na pastvině infikována v průběhu virémie vylučují virus mlékem. Po požití nepasterizovaného kozího mléka a sýra se člověk může nakazit netypicky, alimentární cestou. Níže vyjmenované okresy, hygienická služba označuje za oblasti s přírodní ohniskovostí výskytu klíšťat (endemický výskyt infikovaných klíšťat). Jde o okresy: Benešov, Brno-město, Brno-venkov, Bruntál, České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Olomouc, Opava, Ostrava, Pelhřimov, Písek, Plzeň-sever, Praha-město, Praha-východ, Praha-západ, Prachatice, Přerov, Příbram, Rakovník, Strakonice, Šumperk, Tábor, Znojmo, Žďár nad Sázavou.

Použití pulzní magnetoterapie u klíšťové encefalitidy je vhodné.

Doporučuji aplikovat až ve stádiu rekonvalescence, ne v akutním stádiu - kdy je nezbytné včasné zahájení odborné péče s hospitalizací. Očekáváme efekt protizánětlivý, protiotokový, urychlení regenerace a zmírnění možných druhotných následků onemocnění. Aplikovat magnetoterapii podle základního schématu, prodloužit celkovou dobu magnetoterapie dle klinických příznaků až na několik měsíců, začínat zpočátku postupně 1-2x denně po 15-20 minutách a postupně čas prodlužovat. U jiných chronicky probíhajících potíží v pozadí kterých byla encefalitida - často i neznámého původu, doporučuji obdobný postup.

Typy dopisů: