You are here

P2-Ischemická choroba

Česky

Případ č.2a
Klientka - angína pectoris + 1x infarkt, rozšiřování cév k srdci (balónek), zatím není bypass.

Případ č.2b
Klient - 3 roky po infarktu myokardu, poškozeno srdce, 3 roky těžká cukrovka, nestabilní krevní tlak (120/170), kardiolog zamítl používání magnetoterapie.

Případ č.2c
Klientka - je po 2 infarktech myokardu v průběhu 3 let, má nižší TK, chirurgickou cestou rozšiřování břišní tepny, artrózu kyčelního kloubu.

Případ č.2d
Klient - ischemická choroba srdeční, hypertenze, pulzní nízkofrekvenční magnetoterapii chce pro bolesti kloubů - kyčle, mimo jiných léků užívá Warfarin.

 

Odpověď lékaře:

 

Ischemická choroba srdeční - ICHS - je onemocnění z nedostatečného krevního zásobení některých oblastí srdečního svalu, které způsobuje onemocnění věnčitých tepen (zpravidla ateroskleróza - kornatění tepen). Pracující srdeční sval trpí nedostatkem kyslíku. Stav vede k bolestem u srdce a ke snížení srdečního výkonu s celou řadou celotělových důsledků. Akutní formou je např. akutní infarkt myokardu, do chronických formem řadíme stavy po infarktu myokardu, anginu pektoris, rozmanité poruchy vedení vzruchu a poruchy srdečního rytmu.
U ischemické choroby srdeční -ICHS - je zlepšení prokrvení srdečního svalu a dostatečný přísun kyslíku základem léčby. Pulzní magnetoterapie zlepšuje zásobení srdečního svalu kyslíkem, působí proti vzniku trombů a tím může celkově pozitivně ovlivnit pacientův stav. Pouze v případě zavedeného kardiostimulátoru pulzní magnetoterapii nedoporučujeme, protože může dojít ke změnám funkce přístroje s následnou poruchou rytmu. Ve výše uvedených případech srdečního onemocnění - pokud nemají kardiostimulátor - není důvod se magnetoterapie bát, naopak - lze očekávat snížení počtů záchvatů a bolesti u srdce, úpravu rytmu a celkové zlepšení zdravotního stavu a ICHS nebrání použití magnetoterapie i na souběžné kloubní potíže.

Nízkofrekvenční pulzní magnetické pole (NPMP) mimo jiné ovlivňuje polarizaci červených krvinek. Krev, která prošla vytvořeným magnetickým polem, vykazuje větší schopnost vázat kyslík. Polarizace krvinek ovlivňuje svalový tonus žil, tepen a vlásečnic - dochází k jejich rozšíření a tím k dokonalému zásobení tkání okysličenou krví a živinami a k rychlejšímu odvodu toxických látek mimo buňky. Výrazně se zvyšuje parciální tlak kyslíku ve tkáních. NPMP pozitivně ovlivňuje plasticitu krvinek a zároveň snižuje riziko tvorby krevních sraženin. To vše má vliv na harmonizaci srdeční činnosti, oběhu a krevní tlak.
Při působení NPMP dochází k efluxu Ca2+ iontů, což vede k povolení svaloviny cév (zejména prekapilárních svěračů) a k následnévazodilataci. NPMP se hlavně osvědčuje u ischemické choroby srdce a ischémii dolních i horních končetin. Rozšiřuje se kolaterální řečiště v kůži a ve svalové tkáni. Zrychlení látkové výměny umožní rychlejší vstřebávání otoků a v dané oblasti dochází zároveň k výraznému protizánětlivému a protiotokovému (protiedémovému) působení.
ICHS, hypertenze, stavy po infarktu myokardu jsou indikovány k použití NPMP. Lze zde očekávat výše uvedené efekty. Zkušenosti ukazují výrazné zmírnění ischémie, odbourání anginózních (bolestivých) stavů a zvýšení celkové výkonnosti.
Souběžné užívání Warfarinu - antikoagulační účinek Warfarinu je posilován aplikací NPMP (efekt protisrážlivý a protitrombotický). Z tohoto důvodu je nutné pečlivě dodržovat pravidelné kontroly u lékaře a nastavení antikoagulační léčby.

Typy dopisů: