You are here

P3-Bechtěrovova nemoc

Česky

Případ č.3
Při dotazu pacienta s Bechtěrevovou nemocí na užívání NPMP se revmatolog vyjádřil, že při dlouhodobém užívání nízkofrekvenčního MP může dojít k rozpadu kostních tkání. Pacient má dobré zkušenosti s NPMP - po 20 aplikacích 2 měsíce bez bolestí, není nutno užívat analgetika, jinak denně 2-3 tablety. Neví co má dále dělat.


Odpověď lékaře:

Pan doktor má částečně pravdu v tom, že při jistých podmínkách a působení nevhodných magnetických polí může dojít k poškození. Ale musí si uvědomit, že jde o přístroj registrovaný pro léčebné účely, který má naprosto specifické nízkofrekvenční pulzní magnetické pole, které organismus stimuluje a pomáhá u řady onemocnění. Z tohoto důvodu byla tato metoda zařazená jako bezpečná oficiální fyziatrická léčebná metoda. Pokud jí pan doktor nevěří, je to jeho osobní názor. Plete si biologické působení jednotlivých druhů a typů elektromagnetického záření. Pacienti používající Biomag® si po zlepšení zdravotního stavu udělají jiný obraz o vhodnosti specifických pulzních magnetických polí.

Bechtěrevova nemoc - ankylosující spondylartritida - je spolu s progresivní polyartritidou nejdůležitější revmatické onemocnění. Jde o systémové zánětlivé onemocnění neznámé etiologie postihující především klouby páteře a přilehlé měkké tkáně. Postihuje převážně muže a začíná často kolem 20. roku. Na začátku nemocí jsou bolesti bederní a křížové oblasti, bolesti kloubů a svalů, záněty šlach, zánět duhovky, únava aj. Postupně dochází k postižení vyšších části páteře, k přemostění meziobratlových prostor a výraznému snížení pohyblivosti. Páteř dostává tvar "bambusové tyče". Kromě protizánětlivé a analgetické léčby má zásadní význam soustavná rehabilitace. Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie bývá již několik desetiletí s úspěchem aplikována u nemocných jako součást rehabilitační a lázeňské péče a vede k výraznému útlumu bolesti, zlepšení hybnosti a zpomaluje progresi onemocnění. Pacienti, kteří dlouhodobě používají NPMP hodnotí její působení velmi kladně a je to metoda, která u těchto typů chronických onemocnění slouží k celoživotnímu udržování a zlepšování zdravotního stavu.

Typy dopisů: