You are here

P34-Polyneuropatie

Česky

Případ č.34
Polyneuropatie

Klient 50 let, stanovená diagnóza TOXICKÁ POLYNEUROPATIE. Stav po operaci - bypass, pravá dolní končetina bez citu, prsty zkroucené, nepřetržitá bolest 24 hodin denně, cukrovku nemá. Je vhodné užívání magnetoterapie a s jakým předpokládaným výsledkem?

Odpověď lékaře:

Polyneuropatie tvoří různorodou skupinu poruch periferních nervů. Jde většinou o vícečetné systémové postižení, které vzniká působením různých vnitřních i zevních vlivů (zánětlivé, metabolické, imunopatogenní, toxické, vitamínové a nutriční nedostatečnosti, degenerativní aj.).

Základní projevy jsou brnění, pálení, bolesti, snížená citlivost, nejistota při chůzi, svalová slabost, bolesti a křeče svalů a řada dalších příznaků.

Nejčastější polyneuropatie jsou:

  • akutní a chronická zánětlivá demyelinizační polyneuropatie (zde je podávána specifická léčba imunoglobulinem, kortikoidy),
  • revmatoidní artritida,
  • diabetická neuropatie (u cukrovkářů s poruchami cévního systému),
  • alkoholová polyneuropatie (způsobená hlavně nedostatkem thiaminu a vitamínu B12 plus toxickými vlivy),
  • polyneuropatie u lymské boreliózy s bolestivými projevy v hybném aparátu,
  • toxické polyneuropatie - např. po intoxikaci benzenem, sirouhlíkem, olovem, rtutí aj.,
  • polyneuropatie po neurotoxických lécích (Nidrazid, některá cytostatika aj.), a další.

U všech je podávána symptomatická a podpůrná léčba k ovlivnění dílčích projevů onemocnění a to hlavně léčba: protibolestivá, protizánětlivá, vasodilatační, protisrážlivá a další.

Vhodnost magnetoterapie:

Z přehledu symptomatické a podpůrné léčby vidíme, že změny ve tkáních, které vznikají po aplikaci pulzního magnetického pole jsou přesně ty žádoucí efekty, o které se snaží i ostatní léčba a kterými pozitivně ovlivňujeme celou řadu příznaků u neuropatií.

Magnetoterapie je optimální podpůrnou léčbou u všech typů polyneuropatie. Modifikuje imunitní systém a reakce, působí protizánětlivě, tlumí bolest, zlepšuje stav prokrvení a metabolický obrat ve tkáních, zlepšuje okysličení tkání a podporuje jejich regeneraci. Doporučuji opakované expozice 2-3x denně po 20-45 minutách na postižená místa (např. ruce, nohy apod.) a na celou oblast páteře.

Typy dopisů: