You are here

P4-Bolesti hlavy

Česky

Případ č.4
Pacient má každodenní bolesti hlavy už po dobu dvou měsíců. Často se zvyšuje teplota, byl na vyšetření u lékařů i na CT - nebylo nalezeno žádné problematické místo na těle. Pacient sportuje 5 roků TAKEWONDO. Není nalezena ani špatná páteř. Je mu 22 roků.

 

Odpověď lékaře:

Přes nejasnou příčinu bolesti je magnetoterapie vhodná a klient ji může používat dlouhodobě dle návodu. Aplikovat na všechna místa s bolestí a se svalovými spasmy. Projeví se účinek myorelaxační, spasmolytický a analgetický. Přesto mu po absolvování ortopedického a neurologického vyšetření - když bude dále bez nálezu - doporučuji navštívit fyzioterapeuta, který je schopen dobře posoudit případné přetěžování některých svalových skupin a navrhnout léčebné cvičení.

Bolesti hlavy - jsou častým projevem nejrůznějších onemocnění. Mohou být příznakem onemocnění vně i uvnitř hlavy, nemocí celkového charakteru i nemocí různých vzdálených orgánů, důsledkem psychické tenze aj. a vždy vyžadují komplexní vyšetření. Častá je kombinace faktorů vertebrogenních (hlavně oblast krční páteře) s vasomotorickou labilitou (rozšíření cév).

Nízkofrekvenční pulzní magnetotarapie se příznivě uplatňuje tam, kde jednou z příčin bolesti hlavy je svalové napětí různého původu a bolestivost krční páteře a poruchy hybnosti. Dále u bolesti hlavy, kde jsou v pozadí nemoci zubů, dutin, glaukom.

O migréně mluvíme, když jde o periodicky se opakující bolesti poloviny nebo celé hlavy. Bolest je záchvatovitá, často provázena nevolností a zvracením. Migréna má celou řadu forem a také celou řadu léčebných postupů k jejich ovlivnění.

Migréna může mít celou řadu příčin - nejčastěji cévní anomálie v mozku (zvýšenou dráždivost, výduť apod), dále změny na podkladě poruch v oblasti krční páteře. Existuje ale řada pacientů s migrénou u kterých nebyla prokázána žádná z výše uvedených příčin a kteří často výborně reagují na celkovou detoxikaci organismu a na léčbu zaměřenou na podporu funkce jater. Jde pravděpodobně o proces vedoucí ke snížení látek v oběhu, které mohou být spouštěcím mechanismem cévních reakcí v mozkových cévách a tím migrénosních bolesti hlavy.

Nízkofrekvenční pulzní magnetické pole (NPMP), významným způsobem podporuje změnou metabolických poměrů detoxikaci organismu, výrazně podporuje regeneraci exponovaných tkání a má zásadní vliv na kvalitu krevního zásobení v exponované oblasti. Zlepšuje přísun krve a kyslíku a vyplavuje nežádoucí metabolity. Doporučujeme proto regenerační stimulaci oblasti jater a ledvin a cílený dietní a pitný režim.

Typy dopisů: