You are here

P42-Alzheimerova demence

Česky

Případ č.42
Alzheimerova demence ( = hloupnutí)

 

Odpověď lékaře:

Má nenápadný začátek s postupně se rozvíjející ztrátou paměti. Zpočátku je velmi obtížné rozlišit, zda jde o úbytek paměti související s věkem. Nejprve se rozvíjí porucha tzv. epizodické paměti, tzn. že pacienti nejsou schopni si zapamatovat novou informaci, ale hlavně nejsou schopni si ji vybavit. Postupně se rozvíjí porucha emocí - pacienti obviňují okolí, že jim "bere jejich věci", začínají se objevovat bludy např. že "jejich dávno zemřelý partner je naživu", objevuje se porucha řeči tzn. že zapomínají na názvy věcí či používají neodpovídající pojmenování. Dochází ke ztrátě prostorové orientace - pacienti bloudí, nenajdou cestu domů apod. Nemocní jsou přesvědčení, že jim nic není. Nemoc dále pokračuje až k neschopnosti nemocného udržet jakýkoliv kontakt s okolím a osobami.

Ženy jsou postiženy 2-3x častěji než muži, souvisí to s vyšší průměrnou délkou života (ve věku 85 let postihuje nemoc polovinu populace). Výskyt nemoci snižuje vyšší vzdělání a trvalá psychická aktivita, dodávka látek působících antioxidačně, látek chránicích nervové buňky (např. lecithin), výživa mozku a zlepšení krevního zásobení a přísunu kyslíku, protizánětlivé léky, vitaminy aj.

Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie svým vasodilatačním a protizánětlivým efektem zlepšuje přísun živin a kyslíku pro centrální nervový systém a může se podílet na zpomalování progrese nemoci a stabilizování zdravotního stavu.

Typy dopisů: