You are here

P6-Cévní poruchy a cukrovka

Česky

Případ č.6
Klientka má cukrovku a umělou cévní náhradu. Bojí se aplikovat - jak je vhodné použít magnetoterapii?

 

Odpověď lékaře:

Není se čeho obávat, ani cévní plastika a náhrada nic nemění na pozitivním působení NPMP. Doporučuji aplikace na oblast slinivky, oblast bederní a křížové páteře a případně nohy (předpokládám, že jde již o cévní poruchy na DK u diabetiků).

Diabetes mellitus - cukrovka - je chronické onemocnění s trvalou poruchou přeměny glukózy (krevního cukru), která vede k zvýšeným hladinám glukózy a k dalším změnám metabolizmu bílkovin, tuků a cukrů. V důsledku těchto poruch se mohou vyvinout chorobné změny v drobných cévách (diabetická mikroangiopatie) a v nervových vláknech (diabetická neuropatie). Porucha je vyvolána nedostatkem inzulínu nebo rezistencí a změnou vylučování inzulínu. Dlouhodobá prognóza a kvalita života diabetiků závisí na vývoji a závažnosti kardiovaskulárních komplikací. Komplikace (sekundární postižení) zahrnují: diabetickou retinopatii - která může vést až ke slepotě, diabetickou nefropatii - která může vést až onemocnění ledvin a jejich selhání, diabetickou neuropatii - která narušuje veškeré sympatické a parasympatické funkce, makrovaskulární onemocnění - které zahrnuje onemocnění periferních artérií, mozkových cév a ischemickou chorobu srdeční. Navíc dochází k dalšímu ovlivnění zdraví vlivem hypertenze, zvýšeným cholesterolem, obezitou, kouřením.

Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie nemá vliv na vlastní produkci inzulínu. Přesto její dlouhodobé používání je u diabetiků (jak u dětského tak u stařeckého diabetu) velkým přínosem. NPMP zmírňuje veškeré sekundární postižení svým protidegenerativním působením na nervovou tkáň, vazodilatačním efektem na drobné tepénky a kapiláry a tím oddaluje a zmenšuje výskyt a závažnost diabetických komplikací a zlepšuje kvalitu života. Výborně se osvědčila také při hojení bércových vředů a dalších cévních komplikací u diabetiků.

Typy dopisů: