You are here

P9-Endoprotéza a zvýšená citlivost na aplikovanou magnetoterapii

Česky

Případ č.9
Endoprotéza a zvýšená citlivost na aplikovanou magnetoterapii

Klientka (věk 70 let), obě kyčle endoprotéza, bolesti bederní páteře, špatná chůze, hlavně než se rozhýbe, chůze o holích. Prvních 14 dnů aplikovala 3x denně na 6 míst po 20 minutách (spodek levé a pravé nohy, mezi kolena, na levou i pravou kyčel, bederní páteř). Reakce silná, bolestivá, zhoršení stavu, doporučeno týden přestat aplikovat a začít 1x denně na bederní páteř. Opět zhoršení stavu, bolest v zádech i kyčlích, brnění v levé noze až dolů, bolest vystřeluje do obou stehen, zhoršení chůze. Doporučena aplikace pouze po 10 minutách na obě chodidla zespodu pro lepší prokrvení (studené nohy). Prosíme o radu na jaká místa přikládat, jak často a jak dlouho?

Odpověď lékaře:

Zvýšená citlivost na aplikovanou magnetoterapii - doporučuji aplikace 2 až 3x denně po 10-15 minutách, ale maximálně na 1 až 2 místa. Nejlépe začít s aplikací na páteř - v sedě v křesle 3x denně po 10-15 minutách a teprve po dvou týdnech přidávat postupně další místa. Neaplikovat najednou více než na dvou místech. Jde pravděpodobně o zvláště citlivý organismus a zvýšené vnímání bolesti, které by z velké části byly i tak a jsou teď dávány do souvislosti pouze s přístrojem. Proto aplikovat jen na 1-2 stejná místa cca měsíc a všechny ostatní bolesti v jiných partiích těla se nebudou moci přenášet na působení přístroje. Teprve pak postupně přidávat aplikace na další postižená místa. Je nutná postupná aplikace a dlouhodobá, protože jde o příliš rozsáhlé a těžké mnohočetné poškození pohybového aparátu a s léčbou se začalo dost pozdě. Až do zmírnění bolesti aplikovat pouze analgetické frekvence (5 -8Hz), teprve později bude možné přidávat hojivé a regenerační frekvence.

Při využití nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie u zvláště citlivých jedinců je nutný postupný pozvolný průběhu aplikace. Po začátku aplikace nastává přechodné období, kdy se potíže můžou vystupňovat a toto vystupňování svědčí o reakcí tkání na magnetoterapii a teprve po jeho překonání se začnou projevovat pozitivní efekty. Vždy je to nutné zdůraznit u starších osob, kde je výrazně snížen práh vnímání bolesti. U těchto lidí je žádoucí upravit četnost a doby aplikací tak, aby zhoršení potíží v přechodném období bylo co nejmenší a neodradilo klienta od aplikací. Zpočátku např. zkrátit dobu na polovinu. Přechodné potíže patří k průběhu léčby a jsou projevem fungování magnetoterapie a nejsou důvodem k přerušení aplikací. U těchto těžkých stavů je nutno používat přístroj týdny až měsíce a nehodnotit efekty za 10 dnů apod.

Endoprotéza a kovový spojovací materiál a implantáty - nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie je indikována také při uvolňování endoprotéz (kovových kloubních náhrad) na zlepšení stavu kostní tkáně a zpevnění protézy. Podobně je doporučována u všech zlomenin, kde byl použit kovový spojovací materiál - šrouby, dlahy atd. Nedochází zde k tepelnému efektu a nežádoucím účinkům na exponované tkáně. Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie je oficiální rehabilitační metoda, která je i v případě endoprotézy plně použitelná (viz. Odborná literatura).

Typy dopisů: