You are here

Endoprotézy

Jde o stavy, kde byl implantován umělý kloub nebo jiná náhrada poškozených tkání. Většinou jde o kovové a plastové materiály. Veškeré používané kovové materiály jsou vyráběny z nemagnetických kovů, a proto lze nízkofrekvenční pulzní magnetoterapii u těchto stavů běžně používat.

Komentář k diagnoze:: 
Stavy po úrazech, zlomeniny kostí, stavy po operačních zákrocích jsou častým zdrojem bolesti, která může dlouhodobě přetrvávat. Nízkofrekvenční pulzní magnetické pole výrazně zkracuje dobu hojení, předchází komplikacím a v poměrně krátké době zmírňuje bolesti. Typický průběh a postup aplikací je popsán ve výše uvedených případech. Vždy se snažíme nejdříve utlumit velké bolesti a pak postupně nasazovat hojivé frekvence. Výjimkou může být špatně se hojící zlomenina, případně pakloub, kdy expozice zvýšíme i na několik hodin denně a upřednostňujeme vyšší hojivé a stimulační frekvence. Uplatňuje se zde přímý protibolestivý efekt nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie ovlivněním nervových vláken, ale také výrazný protiotokový, vazodilatační a protizánětlivý efekt, které v konečném důsledku snižují bolest, výrazně urychlují hojení a regeneraci poškozených tkání. Klienti popisují dobrý efekt i tam, kde ostatní léčba již další zlepšení nepřinesla. Podmínkou jsou dlouhodobé pravidelné aplikace na poškozenou oblast. Samostatným problémem je otázka vhodností aplikací nízkofrekvenčního pulzního magnetického pole u pacientů a klientů s endoprotézou, kovovou dláhou, šrouby a jiným kovovým materiálem v těle. Pokud jsou to kovy zavedené lékařem při operaci, musí jít o materiály nemagnetické. V nízkofrekvenčním magnetickém poli nedochází ani k zmagnetizování, ani k ohřevu těchto materiálů a ani k pohybu ve směru magnetického pole (co hrozí např. při vyšetření metodou magnetické rezonance). Nehrozí tedy žádné riziko poškození pacienta, a proto lze tuto metodu speciálně využívat k regeneraci po totálních endoprotézách, při uvolňování endoprotéz apod.(nezaměňovat s vysokofrekvenčním magnetickým polem).
Česky
Tento program lze také použít na: 

Zlepšení vhojování implantátů.

Před a po implantaci protézy vytvářet lepší metabolické podmínky ve tkáních a tím zlepšit proces hojení, urychlit rekonvalescenci, tlumit bolest a pomáhat udržovat okolní tkáně v co nejlepším stavu a funkci.