You are here

Ischémie končetin a ischémie tkání a orgánů

Poškozením cév končetin (arteriosklerotické změny a jiné příčiny) dochází k nedostatečnému přívodu kyslíku a živin do pracujících svalů a tkání. Výsledkem je celá řada trofických změn, které mohou vyústit až k amputaci končetiny.

Komentář k diagnoze:: 
Cévní poruchy vedoucí ke zhoršení přísunu živin a kyslíku do tkání způsobují postupné patologické změny s celou řadou klinických projevů. Mikroangiopatie u diabetu je příčinou postupného odumírání nedostatečně zásobených končetin a orgánů. Křehké mozkové cévy změněné aterosklerotickým procesem zhoršují výživu a okysličení mozku a vedou k cévním mozkovým příhodám. Špatné cévní zásobení vedou k poškození vlásenkových buněk vnitřního ucha s následným vznikem poruch sluchu a tinitu. Nedostatečný přívod okysličené krve a hromadění kyselých metabolitů v zánětlivě postižených tkáních vede k přechodu do chronicity. Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie ovlivněním polarizace membrán krvinek vede ke zlepšení přenosu kyslíku krví a následně vede k výraznému rozšíření řečiště drobných tepének a kapilár. Výsledkem tohoto procesu je zlepšené promývání tkání okysličenou krví s vysokým obsahem živin, vyplavování toxických metabolických produktů z poškozených tkání a vytváření lepších podmínek pro návrat normálních fyziologických funkcí a hojení. U stavů po cévních mozkových příhodách je dostatečný přísun okysličené krve základní podmínkou pro minimalizaci následků. Zlepšení mikrocirkulace a vazodilatace v orgánech a končetinách diabetiků významně snižuje škody, které cukrovka v uvedených tkáních způsobuje, a je optimální prevencí snižující druhotné důsledky diabetu na cévy. Předchází vzniku trofických změn - bércových vředů a v případě již existujících trofických změn napomáhá k jejich zhojení. U řady klientů je popisován velmi pozitivní efekt na hojení kožních defektů (bércové vředy), které vznikly v důsledku poškození cévního systému a cukrovky. V důsledku výrazného zvýšení přísunu okysličené krve dochází k vyplavování kyselých metabolitů a podpoře hojení. Po prvních aplikacích dochází k zvýšení sekrece z defektu - čištění a pak postupně k hojení defektu. U řady klientů jde pravděpodobně i o poruchy na podkladě žilní nedostatečnosti. Pulzní nízkofrekvenční magnetické pole je jednou z možností, která pozitivně ovlivňuje žilní návrat, působí protiotokově a protizánětlivě a přináší úlevu.
Česky
Tento program lze také použít na: 

ischemická choroba srdeční, stav po infarktu, po operaci bypassu, poruchy srdečního rytmu při ischémii; špatné prokrvení dolních končetin, bolesti v lýtkách v klidu i při chůzi; žilní varixy.

Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie dilatuje drobné kapiláry a prekapiláry a výrazně zlepšuje průtok okysličené krve celým řečištěm a tkáněmi. Tím vytváří lepší podmínky pro normální funkci.