You are here

Polyneuropatie

Polyneuropatie tvoří různorodou skupinu poruch periferních nervů. Jde většinou o vícečetné systémové postižení, které vzniká působením různých vnitřních i zevních vlivů (zánětlivé, metabolické, imunopatogenní, toxické, vitamínové a nutriční nedostatečnosti, degenerativní aj.). Základní projevy jsou brnění, pálení, bolesti, snížená citlivost, nejistota při chůzi, svalová slabost, bolesti a křeče svalů a řada dalších příznaků.

Komentář k diagnoze:: 
Metabolické změny ve tkáních v důsledku aplikace nízkofrekvenční pulzní terapie vedou k celé řadě pozitivních efektů, tak jak jsou popsány v publikaci. U cukrovky je důležité upozornit na to, že NPMP neléčí cukrovku (nenahradí inzulín), ale významným způsobem omezuje druhotné poškozování cév a nervového systému, které jako komplikaci cukrovky na sobě klienti pozorují – neuropatie, mikroangiopatie a polyneuropatie. Z toho důvodu doporučujeme magnetoterapii u všech diabetiků aplikovat celoživotně, jako součást prevence, na oblast slinivky, jater, a hlavně na končetiny, kde jsou již první známky poškození cévního systému. Stejně tak u všech ostatních poškození tkání a orgánů vzniklých v důsledku toxických, postinfekčních a autoimunitních dějů magnetoterapie ulevuje od bolesti, působí protizánětlivě a zpomaluje progresi onemocnění.
Česky
Tento program lze také použít na: 

diabetická noha; poruchy prokrvení dolních končetin; syndrom karpálního tunelu.

Magnetoterapie je optimální podpůrnou léčbou u všech typů polyneuropatie. Modifikuje imunitní systém a reakce, působí protizánětlivě, tlumí bolest, zlepšuje stav prokrvení a metabolický obrat ve tkáních, zlepšuje okysličení tkání a podporuje jejich regeneraci.