You are here

Svalová únava

Únava svalů po tréninku, po těžké fyzické práci a při stavech vyčerpanosti.

Komentář k diagnoze:: 
Příspěvky klientů jsou obohaceny o praktické zkušenosti rehabilitačních pracovníků a vrcholových sportovců. Pokládám za nezbytné zdůraznit nutnost dlouhodobého používání nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie k dosažení očekávaných efektů, jak o tom píší někteří klienti po vlastní zkušenosti. Nelze očekávat rychlou a dlouhodobou pozitivní změnu ve tkáních, které poškozujeme celá léta. Lidová moudrost říká, že kolik let si nemoc„pěstujeme“, tolik měsíců je nutné provádět léčbu, aby se tělo s poškozením alespoň částečně srovnalo a léčebné efekty byly dlouhodobé. Je tím myšleno asi to, že tkáně jsou schopny za určitých podmínek značné regenerace a obnovy poškozených funkcí, ale obnova musí probíhat dlouhodobě a je limitována nezvratnými změnami. Lze tedy očekávat zlepšení a udržování stavu, ne zázračné vyléčení a návrat „mládí“. Týká se to hlavně chronických postižení a z toho vyplývá i potřeba dlouhodobého - celoživotního využívání magnetoterapie u těchto stavů. Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie navozuje metabolické změny ve tkáních a pomáhá spouštět procesy hojení a rekonvalescence, které jsou tělu vlastní. Mikrotraumata i poškození z přetěžování u sportovců vyžadují intenzivní regenerační léčbu a přenosná magnetoterapie je dnes běžnou součástí vybavení sportovních klubů i jednotlivců.
Česky
Tento program lze také použít na: 

příprava před sportovním nebo jiným fyzickým zatížením.

Zmírnit bolest a vytvořit metabolické podmínky pro urychlení regenerace svalů.