You are here

Aplikační bod B

Atrofie nervus opticus, šerosleposť

K atrofii dochádza z rôznych príčin (zápal, degeneratívne postihnutie CNS, toxické a metabolické príčiny, obehové a iné príčiny).

Cíl aplikace: 

NPMP pôsobí protizápalovo, protiopuchovo, zlepšuje krvné zásobenie, metabolické premeny a detoxikačné pochody a vedie k regeneračným pochodom. Celkovým pôsobením zmierňuje priebeh ochorenia a zlepšuje stav.

Slovensky
Způsob aplikace: 

Odporúčame aplikovať dlhodobo, opakovane a najlepšie pomocou solenoidu, aby bolo exponované oko a celý priebeh optického nervu.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Diagnózu č. 24 – mozgová dysfunkcia – po jednom týždni striedať s diagnózou č. 28 – regenerácia.
Doporučený počet denních expozic: 
2
Celkový orientační minimální počet expozic: 
dlhodobo a opakovane
Nad dopisy zákazníků: 
Aplikační body: 

Zápal dutín, nádcha a prechladnutie

Katary horných ciest dýchacích, často komplikované zápaly dutín, predstavujú veľkú časť ochorení detskej populácie. Prejavujú sa nádchou, bolesťami krku, hlavy, kašľom a teplotou.

Cíl aplikace: 

Využiť protizápalový, protiopuchový a regeneračný účinok magnetického poľa na zníženie opuchu slizníc, uvoľnenie dýchacích ciest a dutín a podporu hojenia.

Slovensky
Způsob aplikace: 

S aplikáciami začať pri prvých príznakoch. Exponovať oblasť dutín a krku. Aplikácie vykonávať aj pri ďalšej súbežnej liečbe, napríklad antibiotikami.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
V akútnom štádiu 2 x denne aplikovať diagnózu č. 2 – medical program a 1 x večer pre doliečenie diagnózu č. 28 – regenerácia.
Doporučený počet denních expozic: 
2 až 3
Celkový orientační minimální počet expozic: 
10 a viac
Aplikační body: 

Glaukom a vysoký očný tlak

Zelený zákal – vzniká pri zvýšenom vnútroočnom tlaku pri poruche cirkulácie vnútroočnej tekutiny. Neliečený vedie k poškodeniu sietnice a poruche zraku.

Cíl aplikace: 

NPMP vytvára lepšie podmienky pre cirkuláciu cievneho systému oblasti oka, pomáha k zníženiu tlaku a zmenšeniu rizika poškodenia sietnice, k podpore hojenia a regenerácii sietnice.

Slovensky
Způsob aplikace: 

Aplikátor prikladať plošne na oči.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Diagnóza 24 – mozgová dysfunkcia.
Doporučený počet denních expozic: 
2
Celkový orientační minimální počet expozic: 
15 a opakovane
Aplikační body: 

Atrofie nervus opticus, šeroslepost

K atrofii dochází z různých příčin (zánět, degenerativní postižení CNS, toxické a metabolicképříčiny, oběhové aj. příčiny).

Cíl aplikace: 

NPMP působí protizánětlivě, protiotokově, zlepšuje krevní zásobení, metabolické proměny a detoxikační pochody a vede k regeneračním pochodům. Celkovým působením zmírňuje průběh onemocnění a zlepšuje stav.

Česky
Způsob aplikace: 

Doporučujeme aplikovat dlouhodobě, opakovaně a nejlépe pomocí solenoidu, aby bylo exponováno oko a celý průběh optického nervu.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Diagnózu č. 24 - mozková dysfunkce po jednom týdnu střídat s diagnózou č. 28 - regenerace.
Doporučený počet denních expozic: 
2
Celkový orientační minimální počet expozic: 
dlouhodobě a opakovaně
Nad dopisy zákazníků: 
Aplikační body: 

Glaukom a zvýšení nitroočního tlaku

Zelený zákal - vzniká při zvýšeném nitroočním tlaku při poruše cirkulace nitrooční tekutiny.Neléčený vede k poškození sítnice a poruše zraku.

Cíl aplikace: 

NPMP vytváří lepší podmínky pro cirkulaci cévního systému oblasti oka, napomáhá ke snížení tlaku a zmenšení rizika poškození sítnice, k podpoře hojení a regeneraci sítnice.

Česky
Způsob aplikace: 

Aplikátor přikládat plošně na oči.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Diagnóza 24 - mozková dysfunkce.
Doporučený počet denních expozic: 
2
Celkový orientační minimální počet expozic: 
15 a opakovaně
Aplikační body: 

Zánět dutin, rýma a nachlazení

Katary horních cest dýchacích, často komplikovány záněty dutin, představují velkou část onemocnění dětské populace. Projevují se rýmou, bolestmi krku, hlavy, kašlem a teplotou.

Cíl aplikace: 

Využít protizánětlivý, protiotokový a regenerační účinek magnetického pole na snížení otoku sliznic, uvolnění dýchacích cest a dutin a podporu hojení.

Česky
Způsob aplikace: 

Aplikace zahájit při prvních příznacích. Exponovat oblast dutin a krku. Aplikace provádět i při další souběžné léčbě například antibiotiky.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
V akutním stádiu 2x denně aplikovat diagnózu č. 2 - medical program a 1x večer k doléčení diagnózu č.28 - regenerace.
Doporučený počet denních expozic: 
2 až 3
Celkový orientační minimální počet expozic: 
10 a více
Aplikační body: