You are here

Aplikační bod D

Prechladnutie - chrapot, zápal hrtanu, angína

Ide často o bakteriálnu infekciu nasadajúcu na pôvodnú virózu, ktorá si vyžaduje cielenú antibiotickú liečbu.

Cíl aplikace: 

Cieľom aplikácie magnetoterapie je pôsobiť protiopuchovo, protizápalovo a podporovať hojenie a regeneráciu poškodených slizníc a mierniť bolesť. Po vyliečení infekcie podporiť rekonvalescenciu.

Undefined
Způsob aplikace: 

Pri akútnych zápaloch horných ciest dýchacích odporúčame aplikovať spoločne body B a D.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Začať diagnózou č. 2 – medical program a po 3 až 4 dňoch začať po dvoch aplikáciách striedať s 1 aplikáciou diagnózy č. 28 – regenerácia pre doliečenie.
Doporučený počet denních expozic: 
2 až 3
Celkový orientační minimální počet expozic: 
do ustúpenia ťažkostí
Aplikační body: 

Poruchy prekrvenia horných končatín, mravčenie, brnenie a poruchy citlivosti v horných končatinách

Príčinou ťažkostí môže byť rad ochorení – napr. cukrovka, tlak na nervovocievny zväzok, postihnutie krčnej chrbtice a i.

Cíl aplikace: 

Pôsobiť vazodilatačne a protiopuchovo, čím dochádza k zlepšeniu krvnej cirkulácie a trofiky tkanív.

Slovensky
Způsob aplikace: 

Podľa príčiny pridať súbežné aplikácie napr. na oblasť krčnej chrbtice, nadklíček. Tu je možné tiež aplikovať aj pri syndróme karpálneho tunela.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Diagnózu č. 24 – mozgová dysfunkcia – po jednom týždni striedať s diagnózou č. 28 – regenerácia.
Doporučený počet denních expozic: 
2 až 3
Celkový orientační minimální počet expozic: 
15 a viac
Aplikační body: 

Bolesti a zablokovanie krčnej chrbtice, bolesti hlavy vystreľujuce z oblasti krčnej chrbtice

Bolestivé blokády a vystreľujúce bolesti do hlavy sú častým prejavom degeneratívnych zmien krčnej chrbtice, dlhodobej nevhodnej polohy, zlého držania hlavy, svalových disbalancií a i.

Cíl aplikace: 

Uvoľniť svalové spazmy, stlmiť bolesť, zlepšiť hybnosť chrbtice a umožniť ďalšiu cielenú pohybovú rehabilitáciu.

Slovensky
Způsob aplikace: 

Pri akútnom seknutí v krížoch aplikovať prednostne analgetické frekvencie, pri chronickom priebehu analgeticko-myorelaxačné, protiopuchové a hojivé.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Diagnózu č. 1 – bolestivé stavy striedať po 1 týždni s diagnózou č. 4 – artrózy chrbtice.
Doporučený počet denních expozic: 
2 - 3
Celkový orientační minimální počet expozic: 
15 a viac
Nad dopisy zákazníků: 
Aplikační body: 

Bolesti u artrozy kyčelních kloubů

Jde o časté degenerativní kloubní onemocnění, většinou u starších osob, na podkladě osteoporotických změn. Projevuje se výraznou bolestivostí a omezením hybnosti kloubu.

Cíl aplikace: 

Využít analgetický, protizánětlivý a vasodilatační efekt NPMP ke zlepšení trofiky tkání a omezení degenerativních pochodů. Velmi důležité je působení na osteoporotické změny. Viz. bod Y. Cílem je ulevovat od bolesti a udržovat dlouhodobě únosný stav.

Česky
Způsob aplikace: 

VPřiložit plošný aplikátor na postižené místo. Výhodný způsob je také navlečení velkého solenoidu na oblast boků.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
V akutním stádiu střídat po 3 - 5 dnech diagnózu č.1 - bolestivé stavy s diagnózou č. 3 - artrózy kloubů, dlouhodobě k ulevování diagnóza č. 12 - revmatizmus.
Doporučený počet denních expozic: 
2
Celkový orientační minimální počet expozic: 
dle potřeby
Aplikační body: 

Nachlazení - chrapot, zánět hrtanu, angína

Jde často o bakteriální infekci nasedající na původní virózu, která vyžaduje cílenou antibiotickou léčbu.

Cíl aplikace: 

Cílem aplikace magnetoterapie je působit protiotokově, protizánětlivě a podporovat hojení a regeneraci poškozených sliznic a mírnit bolest. Po vyléčení infekce podpořit rekonvalescenci.

Česky
Způsob aplikace: 

U akutních zánětů horních cest dýchacích doporučujeme aplikovat společně body B a D.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Zahájit diagnózou č. 2 - medical program a po 3 až 4 dnech začít po dvou aplikacích střídat s 1 aplikací diagnózy č. 28 - regenerace k doléčení.
Doporučený počet denních expozic: 
2 až 3
Celkový orientační minimální počet expozic: 
do ústupu potíží
Odpovědi lékaře - specialisty na magnetoterapii: 
Aplikační body: 

Poruchy prokrvení horních končetin, mravenčení, brnění a poruchy citlivosti v HK, Raynaudův syndrom

Příčinou potíží může být řada onemocnění - např. cukrovka, útlak nervověcévního svazku, postižení krční páteře aj.

Cíl aplikace: 

Působit vasodilatačně a protiotokově, čímž dochází k zlepšení krevní cirkulace a trofiky tkání.

Česky
Způsob aplikace: 

Podle příčiny přidat souběžné aplikace např. na oblast krční páteře, nadklíček. Zde lze také aplikovat i při syndromu karpálního tunelu.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Diagnózu č. 24 - mozková dysfunkce střídat po 1 týdnu s diagnózou č. 28 - regenerace.
Doporučený počet denních expozic: 
2 až 3
Celkový orientační minimální počet expozic: 
15 a více
Odpovědi lékaře - specialisty na magnetoterapii: 
Nad dopisy zákazníků: 
Aplikační body: