You are here

Aplikační bod H

Prekyslenie žalúdka, chronické vredové ochorenie, koliky

Chronické ochorenia gastrointestinálneho traktu sú sprevádzané radom nepríjemných príznakov, ktoré je možné čiastočne tlmiť aplikáciou magnetického poľa.

Cíl aplikace: 

Využíva sa analgetický a spazmolytický efekt magnetoterapie. Grganie, pálenie záhy, kŕče a bolesti je možné tlmiť NPMP. Magnetoterapiu používať iba ako podpornú liečbu popri cielenej terapii s cieľom mierniť jednotlivé príznaky.

Slovensky
Způsob aplikace: 

Aplikovať plošne na prednú stranu brucha. Pri vredovej chorobe nikdy neaplikovať pri krvácaní z vredu.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Striedať diagnózu č. 1 – bolestivé stavy vždy po 3 – 5 dňoch s diagnózou č. 28 – regenerácia 1 – 2 dni.
Doporučený počet denních expozic: 
2 až 3
Celkový orientační minimální počet expozic: 
podľa potreby
Aplikační body: 

Překyselení žaludku, chronická vředová choroba, koliky

Chronická onemocnění gastrointestinálního traktu jsou provázena řadou nepříjemných příznaků, které lze částečně tlumit aplikací magnetického pole.

Cíl aplikace: 

Využívá se analgetický a spasmolytický efekt magnetoterapie. Říhání, pálení žáhy, křeče a bolesti lze tlumit NPMP. Magnetoterapii používat pouze jako podpůrnou léčbu vedle cílené terapie s cílem mírnit jednotlivé příznaky.

Česky
Způsob aplikace: 

Aplikovat plošně na přední stranu břicha. U vředové choroby nikdy neaplikovat při krvácení z vředu.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Střídat diagnózu č. 1 - bolestivé stavy vždy po 3 - 5 dnech s diagnózou č. 28 - regenerace 1 - 2 dny.
Doporučený počet denních expozic: 
2 až 3
Celkový orientační minimální počet expozic: 
dle potřeby
Odpovědi lékaře - specialisty na magnetoterapii: 
Aplikační body: