You are here

Aplikační bod J

Regenerácia pečene, stav po žltačke, toxické poškodenie pečene

Každé poškodenie pečeňových funkcií vedie k zhoršeniu spracovania, využitia živín a taktiež k nedostatočnému odbúravaniu metabolitov a škodlivín. V dôsledku toho vedie k celému radu porúch vrátane únavového syndrómu, alergických ochorení a migrén.

Cíl aplikace: 

Regeneráciu pečeňového tkaniva je možné účinne podporiť pomocou NPMP. Odporúčame kombinovať s potravinovými doplnkami s detoxikačným, antioxidačným účinkom pre lepšiu ochranu a regeneráciu.

Slovensky
Způsob aplikace: 

Odporúčame aplikovať NPMP dlhodobo, opakovane a preventívne aj po zlepšení biochemických kontrolných testov.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Diagnóza č. 28 – regenerácia.
Doporučený počet denních expozic: 
2
Celkový orientační minimální počet expozic: 
opakovane a dlhodobo
Aplikační body: 

Regenerace jater, stav po žloutence, toxické poškození jater

Každé poškození jaterních funkcí vede k zhoršení zpracování, využití živin a také k nedostatečnému odbourávání metabolitů a škodlivin. V důsledku toho vede k celé řadě poruch včetně únavového syndromu, alergických onemocnění a migrén.

Cíl aplikace: 

Regeneraci jaterní tkáně lze účinně podpořit pomocí NPMP. Doporučujeme kombinovat s potravními doplňky s detoxikačním, antioxidačním účinkem pro lepší ochranu a regeneraci.

Česky
Způsob aplikace: 

Doporučujeme aplikovat NPMP dlouhodobě, opakovaně a preventivně i po zlepšení biochemických kontrolních testů.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Diagnóza č. 28 - regenerace.
Doporučený počet denních expozic: 
2
Celkový orientační minimální počet expozic: 
opakovaně a dlouhodobě
Odpovědi lékaře - specialisty na magnetoterapii: 
Aplikační body: