You are here

Aplikační bod N

Tenisový lakeť, artróza a bolesti v lakti

Bolestivý lakeť, tzn. epicondylitis a ďalšie poškodenia svalových úponov a šliach, zápaly, burzitídy a pod. vznikajú hlavne po nadmernom preťažovaní, úrazoch a športe.

Cíl aplikace: 

Tlmiť bolesť a podporiť proces hojenia spoločne s ostatnou chirurgickou a rehabilitačnou liečbou. Zápalové ochorenia šliach a úponov majú tendenciu k chronicite a opakovane sa objavujú pri predčasnom zaťažení a nedostatočnom doliečení a rekonvalescencii. Preto je vhodné magnetoterapiu aplikovať aj v pokojovom štádiu preventívne.

Slovensky
Způsob aplikace: 

Opakované a dlhodobé aplikácie na bolestivé miesta aj po odznení akútnych ťažkostí.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Pri bolestiach diagnóza č. 5 – bolesti kĺbov, po 5 dňoch striedať s diagnózou 9 – artritídy kĺbov, pre doliečenie diagnóza č. 28 – regenerácia. Diagnóza č. 17 – tenisový lakeť alebo pri akútnych bolestiach.
Doporučený počet denních expozic: 
3
Celkový orientační minimální počet expozic: 
podľa potreby
Aplikační body: 

Tenisový loket, artróza a bolesti v lokti

Bolestivý loket, tzn. epikondylitis a další poškození svalových úponů a šlach, záněty, burzitídyapod. vznikají hlavně po nadměrném přetěžování, úrazech a sportu.

Cíl aplikace: 

Tlumit bolest a podpořit proces hojení společně s ostatní chirurgickou a rehabilitační léčbou. Zánětlivá onemocnění šlach a úponů mají tendenci ke chronicitě a opakovaně se objevují při předčasném zatížení a nedostatečném doléčení a rekonvalescenci. Proto je vhodné magnetoterapii aplikovat i v klidovém stádiu preventivně.

Česky
Způsob aplikace: 

Opakované a dlouhodobé aplikace na bolestivá místa i po odeznění akutních potíží.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Diagnóza č. 17 – tenisový loket nebo při akutních bolestech, při bolestech diagnóza č. 5 - bolesti kloubů, po 5 dnech střídat s diagnózou 9 - artritidy kloubů, k doléčení diagnóza č. 28 - regenerace.
Doporučený počet denních expozic: 
3
Celkový orientační minimální počet expozic: 
dle potřeby
Aplikační body: