You are here

Aplikační bod T

Dna, revmatizmus, bolesti u ostrohy

Ide o zápalové kĺbové ochorenia. Napr. reumatoidná artritída, ale taktiež artritídy pri ďalších ochoreniach ako dna, psoriáza a pod.

Cíl aplikace: 

Tlmiť zápalové prejavy a mierniť bolesť. Ovplyvnením cievneho systému, zlepšením prísunu okysličenej krvi a živín a odvádzaním metabolitov vytvárať lepšie podmienky pre hojenie a regeneráciu a obmedzenie degeneratívnych pochodov.

Slovensky
Způsob aplikace: 

Pri bolestiach ostrohy aplikovať prednostne plošný aplikátor priamo na spodnú časť päty, v ďalších indikáciách prikladať na postihnuté miesto plošný aplikátor alebo navliecť solenoid. Pri zvýšení citlivosti dočasne skrátiť trvanie aplikácií niekedy aj na 10 min., ale neprerušovať aplikácie. Pre vytvorenie lepších podmienok pre hojenie je potrebné minimálne niekoľko desiatok aplikácií, často dlhodobo opakované aplikácie.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
V akútnom štádiu diagnóza č. 3 a potom (väčšinou po dvoch týždňoch) diagnóza č. 12 – reumatizmus.
Doporučený počet denních expozic: 
2 - 3
Celkový orientační minimální počet expozic: 
podľa potreby
Nad dopisy zákazníků: 
Aplikační body: 

Dna, revmatismus, bolesti u ostruhy

Jde o zánětlivá kloubní onemocnění. Např. revmatoidní artritida, ale také artritidy při dalšíchonemocněních jako dna, lupénka apod.

Cíl aplikace: 

Tlumit zánětlivé projevy a mírnit bolest. Ovlivněním cévního systému, zlepšením přísunu okysličené krve a živin a odváděním metabolitů vytvářet lepší podmínky pro hojení a regeneraci a omezení degenerativních pochodů.

Česky
Způsob aplikace: 

Při bolestech ostruhy aplikovat přednostně plošný aplikátor přímo na spodní část paty, v dalších indikacích přikládat na postižené místo plošný aplikátor nebo navléci solenoid. Při zvýšení citlivosti dočasně zkrátit dobu aplikací někdy i na 10 min., ale nepřerušovat aplikace. Pro vytvoření lepších podmínek pro hojení je třeba minimálně několik desítek aplikací, často dlouhodobě opakované aplikace.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
V akutním stádiu diagnóza č.3 a poté (většinou po dvou týdnech) diagnóza č.12 - revmatismus.
Doporučený počet denních expozic: 
2 - 3
Celkový orientační minimální počet expozic: 
dle potřeby
Nad dopisy zákazníků: 
Aplikační body: